NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Một Thuở Kaki

 

Tài liệu: Quân Nhân Hải Quân VNCH lập nhiều chiến công trong Cuộc Chiến Giữa Chính Thể V.N.C.H. và Cộng Sản Việt Nam 1954-1975

Điệp Mỹ Minh biên khảo

CÁC VỊ TƯ LỆNH HẢI QUÂN*Cố Hải Quân Đại Tá Lê Quang Mỹ

Ông Lê Quang Mỹ sinh năm 1926; xuất thân khóa 2 trường Võ Bị tại Huế, cấp bậc thiếu úy Bộ Binh. Ông xin và được chấp thuận chuyển sang Hải Quân.
Ông gia nhập khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang; tốt nghiệp với cấp bậc trung úy - cấp bậc cao nhất của sĩ quan Hải Quân Việt Nam lúc bấy giờ.
Đơn vị đã phục vụ:
Chiến hạm Jeanne d’Arc và Savorgnan de Brazza của Pháp.
• Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 21 Xung Phong - về sau được cải danh là Giang Đoàn.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Khu miền Tây - về sau được cải danh là Vùng IV Sông Ngòi - tham gia chiến dịch Hoàng Diệu.
• Phụ tá Tổng Tham Mưu Trưởng - đặc trách về Hải Quân - cho Tướng Lê Văn Tỵ.
• Tư Lệnh đầu tiên của Hải Quân kiêm Tư Lệnh đầu tiên của Thủy Quân Lục Chiến.
• Thị trưởng thị xã Đà Nẵng.
• Thanh Tra tại Bộ Tổng Tham Mưu.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Postgraduate School, California.
Thành tích:
• Chỉ huy Hạm Đội Hải Quân V.N.C.H. ra Phú Quốc để xác định các đảo Poulo Panjang, Poulo Tang và Poulo Wai trong vịnh Thái Lan thuộc chủ quyền của V.N.C.H.
• Chỉ huy Hải Quân phối hợp với quân bạn dẹp tan phiến loạn Bình Xuyên trong chiến dịch Rừng Sát.
• Chỉ huy Hải Quân hành quân yểm trợ các chiến dịch: Hồng Nhạn, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu, Nguyễn Huệ, v.v… để bình định các vùng sông ngòi. (1)
* Trong phần này sĩ quan được sắp theo thứ tự thời gian của mỗi vị khi nhận chức.
* Phần này còn thiếu Tư Lệnh Trần Văn Phấn. Vị nào nhớ được bất cứ chi tiết nào về Tư Lệnh Trần Văn Phấn, xin vui lòng liên lạc với diepmylinh@rocketmail.com.
(1) Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.


Nguyên Đề Đốc Trần Văn Chơn

Ông Trần Văn Chơn sinh năm 1920 tại Vũng Tàu; đỗ thủ khoa khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đã tốt nghiệp Cơ Khí Hàng Hải tại trường Ecole Rosel - sau được đổi tên là Ecole Technique Special; rồi lại được đổi thành Trường Kỹ Thuật. Ông cũng tốt nghiệp khóa Vô Tuyến Truyền Tin Hàng Hải. Ông là sĩ quan, rồi trở thành Thuyền Trưởng Hàng Hải Thương Thuyền.
Đơn Vị Đã Phục Vụ:
Chỉ Huy Phó Hải Đoàn Xung Phong tại Vĩnh Long.
• Chỉ Huy Phó Hải Đoàn Xung Phong Ninh Giang - tại Bắc Việt - về sau Hải Đoàn Ninh Giang được chuyển vào Nam, căn cứ tại Mỹ Tho.
• Hạm Trưởng HQ 226.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Lực.
• Tư Lệnh Hải Quân.
• Phụ Tá Tổng Giám Đốc Bảo An và Dân Vệ cho Đại Tá Dương Ngọc Lắm; hai đơn vị này về sau được cải danh là Địa Phương Quân và Nghĩa Quân.
• Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Tuần Giang.
• Đáo nhiệm Tư Lệnh Hải Quân.
Tu nghiệp:
U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island.
• Sau khi mãn tù Cộng Sản và được sang Mỹ theo diện H.O., ông trở lại trường và tốt nghiệp ngành Interdisciplinary Studies tại San Jose/Evergreen Community College rồi chuyển qua San Jose State University, học về Political Science.
Ân thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương đệ tam đẳng.
• 01 Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu.
• 01 Chiến Thương Bội Tinh.
• 02 Legion of Merit with Combat Distinguishing của Hoa Kỳ.
• 01 Certificate of Recommendation tại San Jose.
• 01 Certificate of Special Congressional Recognition của U.S. House of Representatives.
Thành tích:
Ông có sáng kiến và đôn đốc việc xây dựng Tượng Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo tại Bến Bạch Đằng, Saigon.
• Trận Hải Chiến Hoàng Sa giữa Hải Quân V.N.C.H. và Hải Quân Trung Cộng xảy ra vào thời điểm Đề Đốc Trần Văn Chơn là Tư Lệnh Hải Quân lần thứ hai.
• Ông là sĩ quan cao cấp nhất của Hải Quân V.N.C.H. bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù hơn 12 năm.
• Ông được Hải Quân Hoa Kỳ mời tham dự buổi lễ đặt tên cho Khu Trục Hạm tối tân USS Zumwalt ngày 19 tháng 10 năm 2013, tại Bath Iron Work, tiểu bang Maine.
Ông cũng là một trong những thành viên danh dự trong Board of Advisors, gồm những nhân vật nổi tiếng như Bộ Trưởng Hải Quân William le Ball III, Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ Gary Roughead, T.N.S. John S. McCain III, v.v... của chiến hạm USS Zumwalt DDG 1000. Cố Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ - Zumwalt - từng là Cố Vấn cho Cựu Tư Lệnh Trần Văn Chơn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. (1)
1.- Từ http://hoangsaparacels.blogspot.com/


Cố Hải Quân Đại Tá Hồ Tấn Quyền
Ông Hồ Tấn Quyền sinh năm 1927, tại Đà Nẵng; xuất thân khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi gia nhập Hải Quân, ông đã tốt nghiệp trường Hàng Hải Thương Thuyền.
Đơn vị đã phục vụ:
Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 25 Xung Phong.
• Chỉ Huy Hải Quân trong Chiến Dịch Sóng Tình Thương - giai đoạn I.
• Hạm Trưởng HQ 535.
• Chỉ Huy Trưởng Hải Khu Đà Nẵng - về sau được cải danh là Vùng I Duyên Hải.
• Tham Mưu Trưởng Hải Quân.
• Tư Lệnh Hải Quân.
Thành tích:
Chỉ huy chiến dịch Sóng Tình Thương để tái chiếm và bình định vùng Năm Căn, Cà Mau.
• Thành lập Lực Lượng Hải Thuyền.
• Thành Lập Liên Đội Người Nhái - về sau được cải danh là Liên Đoàn Người Nhái.


Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh

Ông Lâm Ngươn Tánh sinh năm 1928 tại Sadec; xuất thân khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển vào trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đã tốt nghiệp Hàng Hải Thương Thuyền.
Đơn vị đã phục vụ:
Hạm Trưởng HQ 534; HQ 330; HQ 226; HQ 03.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Khu miền Tây - về sau được cải danh là Vùng IV Sông Ngòi.
• Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
• Tham Mưu Trưởng Hải Quân.
• Giám Đốc Hải Quân Công Xưởng.
• Đáo nhiệm Tham Mưu Trưởng Hải Quân.
• Phụ tá - về Hải Quân - cho Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu.
• Chỉ Huy Trưởng Trường đại học Chiến Tranh Chính Trị Dalat.
• Tư Lệnh Phó Hải Quân.
• Chủ Tịch tiểu ban Bài Trừ Tham Nhũng trong Hải Quân.
• Tư Lệnh Hải Quân.
• Phụ Tá Quốc Vụ Khanh cho Thứ Trưởng Bộ Xã hội - bác sĩ Phan Quang Đán.
Tu nghiệp:
U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island.
• U.S. Postgraduate School, California.
Ân thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương đệ tứ đẳng.
Thành tích:
Chỉ huy Hải Quân tham dự các chiến dịch: Sóng Tình Thương, Đồng Tháp Mười, Rừng Sát…


Cố Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang

Ông Chung Tấn Cang sinh năm 1926 tại Gia Định, Saigon; tốt nghiệp khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân, ông đã tốt nghiệp trường Hàng Hải Thương Thuyền.
Đơn vị đã phục vụ:
Chỉ huy Hải Đoàn Xung Phong .
• Hạm Trưởng HQ 533; HQ 330; HQ 114.
• Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
• Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Giang Lực.
• Tư Lệnh Hải Quân.
• Trưởng Ban Hội Đồng Lãnh Đạo Quốc Gia.
• Phụ tá đặt biệt - về Hải Quân - cho Tổng Tham Mưu Trưởng.
• Chỉ Huy Trưởng Trường Đại Học Quân Sự - về sau được cải danh là Trường Chỉ Huy và Tham Mưu.
• Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia bài trừ tham nhũng.
• Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô kiêm Tổng Trấn Saigon - Gia Định.
• Đáo nhiệm Tư Lệnh Hải Quân.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Amphibious Base Coronado, San Diego, California.
• U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island.
Thành tích:
Hải Quân Đại Tá Chung Tấn Cang Hải Quân và Trung Tá Khương Hữu Bá đã cùng Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Minh ký tên vào Hiến Chương Vũng Tàu - 1st Constitution of the Republic of South Vietnam. (1)
Vào thời gian sôi động nhất của cuộc chiến, ông cho thành lập Lực Lượng Đặc Nhiệm 99. Nếu có đảo chánh, Lực Lượng 99 sẽ hỗ trợ cho những Lực Lượng khác chống đảo chánh; đồng thời Lực Lượng 99 cũng bảo vệ an ninh những hải trình huyết mạch quanh thủ đô Saigon như sông Lòng Tào, sông Vàm Cỏ, sông Soài Rạp để chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. cũng như thương thuyền có thể lưu thông và cũng để đề phòng trường hợp Việt Cộng cắt quốc lộ 4. (2)
Tháng 3-1975, ông chỉ thị Hạm Đội Hải Quân tận dụng tối đa phương tiện để tiếp cứu và di chuyển đồng bào cũng như quân bạn từ Vùng I và Vùng II Duyên Hải về Saigon và Phú Quốc.(3)
Sau khi Vùng I và Vùng II bị bỏ ngõ, ông muốn tận dụng phương tiện của Hải Quân để đưa gia đình binh sĩ ra tạm trú tại Phú Quốc rồi đưa binh sĩ trở lại miền Tây - Vùng IV Sông Ngòi - chiến đấu.(4)
Khi ý định đưa binh sĩ về Vùng IV Sông Ngòi không thành, ông được cựu cố vấn của Hải Quân V.N.C.H. - ông Richard Lee Armitage - đề nghị nên đưa toàn Hạm Đội ra Côn Sơn.(5)
Sau khi Tướng Dương Văn Minh đầu hàng Cộng Sản Việt Nam, từ Côn Sơn, ông chỉ thị Hạm Đội Hải Quân trực chỉ Phi Luật Tân.(6)
1.- Tư liệu của tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
2-3-4-5-6.- Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.
-----------------------------------
CÁC VỊ PHÓ ĐỀ ĐỐC HẢI QUÂN V.N.C.H. (1)


Cố Phó Đề Đốc Nguyễn Thanh Châu*

Ông Nguyễn Thanh Châu sinh năm 1933 tại Long An; tốt nghiệp khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Chỉ Huy Phó Căn Cứ Hải Quân Tiên Sa, Đà Nẵng.
• Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hải Quân Tiên Sa, Đà Nẵng.
• Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 8.
• Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Hải Quân vùng IV Sông Ngòi.
• Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
• Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
1.- Tất cả sĩ quan trong phần này đều được sắp theo thứ tự tên của mỗi vị.
*Wikipedia.Cố Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí *

Ông Nguyễn Hữu Chí sinh năm 1931, tại Nam phần; xuất thân khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển chọn vào khóa 3 sĩ quan Hải Quân, ông đã tốt nghiệp trường Hàng Hải Thương Thuyền.
Ngoài binh nghiệp, Ông còn là một nhà thơ - bút hiệu Hữu Phương - rất được mến mộ.
Những đơn vị đã phục vụ:
Chỉ Huy Phó Hải Đoàn 21 Xung Phong.
• Hạm Trưởng HQ 405.
• Trưởng phòng nhân viên.
• Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Hải Tuần.
• Chỉ Huy Trưởng Duyên Khu IV - về sau được cải danh là Vùng IV Duyên Hải và danh từ Chỉ Huy Trưởng được đổi thành Tư Lệnh Hải Quân Vùng.
• Phu Tá Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Lưu Động Biển - danh từ khác là Lực Lượng Duyên Phòng hoặc Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Post Graduate School, California.
• U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island.
• Trường Cao Đẳng Quốc Phòng.
Thành tích:
Chỉ huy Hải Quân tham gia các chiến dịch bình định lãnh thổ tại Cà Mau, U Minh và Thới Bình.
• Tác giả 3 tập thơ: Luống Biển, Neo Tuổi Vàng, Tâm Sự Người Đi Biển và 3 tập thơ sáng tác tại Hoa Kỳ, chưa kịp xuất bản: Kiếp Lưu Đày I, II, III.
*Wikipedia.

Nguyên Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào
*
Ông Vũ Đình Đào sinh năm 1931 tại Hải Phòng; xuất thân khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi gia nhập khóa 3 sĩ quan Hải Quân, ông đã tốt nghiệp trường Hàng Hải Thương Thuyền với bằng Thuyền Trưởng.
Đơn vị đã phục vụ:
Hạm Trưởng HQ 331; HQ 403.
• Đáo nhiệm Hạm Trưởng HQ 331; HQ 403.
• Trưởng Phòng III Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 11.
• Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
• Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hải Lực - về sau được cải danh là Hạm Đội; danh từ Chỉ Huy Trưởng được đổi thành Tư Lệnh.
• Tham Mưu Phó hành quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Tư Lệnh Vùng IV Sông Ngòi.
• Tư Lệnh Vùng III Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.3
Tu nghiệp:
U.S. Naval Post Graduate School, California.
U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island.
Ân thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương Đệ Tứ Đẳng.
• 01 Hải Quân Huân Chương.
• 01 Anh Dũng Bôi Tinh ngôi sao vàng.
• 01 Danh Dự Bôi Tinh hạng nhất.
• 01 Chỉ Đạo Bội Tinh cấp Sư Đoàn.
• 01 Tham Mưu Bôi Tinh hạng nhất.
• 01 Huấn Vụ Bôi Tinh hạng nhất, 01 Dân Vụ Bôi Tinh hạng nhất, 01 Quân Phong Bội Tinh hạng nhất, 01 Chiến Dịch Bôi Tinh, 01 Quân Vụ Bôi Tinh hạng nhì và 01 Hải Vụ Bôi tinh hạng nhất.
Thành tích:
Chỉ huy Hải Quân tham dự các chiến dịch: Sóng Tình Thương, Trần Hưng Đạo 18, Trần Hưng Đạo 19 và Trần Hưng Đạo 20.
*Tư liệu từ Giám Lộ Nguyễn Bá Nghiệp.


Nguyên Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng

Ông Đinh Mạnh Hùng sinh năm 1932 tại Hà Nội; tốt nghiệp thủ khoa khóa 2 sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Chức vụ đã đảm nhận:
Sĩ quan đệ tam Trục Lôi Hạm Geranium.
• Hạm Phó HQ 330.
• Hạm Trưởng HQ 225.
• Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 115.
• Hạm Trưởng HQ 405.
• Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 25 Xung Phong.
• Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Quyền Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
• Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang
• Tư Lệnh Lực Lượng Thủy Bộ.
• Phụ Tá Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Sông kiêm Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hành Quân Lưu Động Sông.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Postgraduate school, California.
• U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island.
• Trường Cao Đẳng Quốc Phòng.
• Khóa Quản Trị Quốc Phòng, Hoa Kỳ.
Ân Thưởng:
Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
• 01 Hải Quân Huân Chương
• 05 Anh Dũng Bội Tinh.
• 01 Hải Vụ Bội Tinh.
Thành tích:
Chỉ huy Hải Quân tham dự các chiến dịch: Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu, Sóng Tình Thương để bình định Năm Căn, Cà Mau.
• Hành quân bình định Miền Tây.
• Chỉ huy các cuộc hành quân Trần Trần Hưng Đạo trong sông.


Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh

Ông Hoàng Cơ Minh sinh năm 1935 tại Hà Nội; tốt nghiệp khóa 5 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Hạm trưởng HQ 116.
• Chỉ Huy Trưởng Phân Đội IV Trục Lôi Hạm.
• Chỉ Huy Trưởng Hải Đội I.
• Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
• Sĩ quan tùy viên quân sự Tòa Đại Sứ V.N.C.H. tại Nam Hàn.
• Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Chỉ Huy Trưởng Trường Tham Mưu Cao Cấp, Đà Lạt.
• Tư Lệnh Lực Lượng Thủy Bộ - Lực Lượng Đặc Nhiệm 211.
• Tư Lệnh Hải Quân Vùng II Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.2.
• Tối 31 tháng 3-1975, Tướng Phạm Văn Phú - Tư Lệnh Quân Đoàn II - chỉ định Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh kiêm chức vụ Tư Lệnh mặt trận tiền phương Quân Đoàn II, thay thế Tướng Phan Đình Niệm ở chúc vụ Tư Lệnh chiến trường Bình Định. (1)
• Tối 1 tháng 4-1975, lúc 11:00, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ký nghị định chỉ định Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh kiêm Tổng Trấn Qui Nhơn trong nhiệm vụ phối trí các lực lượng V.N.C.H. để tái chiếm Qui Nhơn. (2)
Tu nghiệp:
U.S. Naval Post graduate School, Caliafornia.
Tốt nghiệp Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp - Dalat.
Ân thưởng:
Huy chương cao quý nhất do Quốc Hội và Tổng Thống Đại Hàn ban tặng.(3)
Thành tích:
Sau tháng 04-1975, ông thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam. Mặt Trận Q.G.T.N.G.P.V.N. ra đời ngày 30 tháng 4 năm 1980. Mặt Trận Q.G.T.N.G.P. Việt Nam thực hiện được hai cuộc hành quân: Đông Tiến I và Đông Tiến II. (4)
• Trong cuộc hành quân Đông Tiến II, phục quốc quân của Mặt Trận Q.G.T.N.G.P.V.N. - do chính ông chỉ huy - đụng độ nặng với Việt Cộng và Lào Cộng. Phục quốc quân bị thiệt hại nặng! Một số kháng chiến quân tự sát. Cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh bị thương và cũng tự sát để được chết cạnh những kháng chiến quân của ông, tại Saranavan! (5)
1-2-4-5.- Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.
3 - Website Việt Tân.

Cố Phó Đề Đốc Nghiêm Văn Phú*
Ông Nghiêm Văn Phú sinh năm 1928 tại Hà Đông, Bắc Việt; xuất thân khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển nhận vào khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đã tốt nghiệp trường Hàng Hải Thương Thuyền với bằng Thuyền Trưởng.
Đơn vị đã phục vụ:
Phục vụ tại nhiều Hải Đoàn Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng Chiến Dịch Sóng Tình Thương - giai đoạn II.
• Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
• Tư Lệnh hành quân Trần Hưng Đạo 18.
• Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Hải Tuần.
• Tư Lệnh Lực Lượng Tuần Thám - Lực Lượng Đặc Nhiệm 212.
*WikipediaCố Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng*
Ông Đặng Cao Thăng sinh năm 1929 tại Nam Định, Bắc Việt; tốt nghiệp khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Pháp, tại Brest.
Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân Brest, ông bị động viên vào trường sĩ quan trừ bị Nam Định. Sau đó ông được chuyển vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, học về Pháo Binh, Công Binh và Truyền Tin. Ông ra trường với cấp bậc chuẩn úy.
Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan đệ tam HQ 113.
• Hạm Trưởng HQ 112; HQ 327; HQ 05.
• Giám Đốc Quân Huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
• Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
• Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
• Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Giám Đốc Hải Quân Công Xưởng.
• Tư Lệnh Phó Hải Quân.
• Sĩ quan tùy viên quân sự Tòa Sại Sứ V.N.C.H. tại Nam Hàn.
• Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Duyên Hải.
• Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.
• Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi kiêm Tư Lệnh Hạm Đội Đặc Nhiệm 21.
*Wikipedia.Nguyên Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại

Ông Hồ Văn Kỳ Thoại sinh năm 1933 tại Cần Thơ; xuất thân khóa 4 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đã phục vụ:
Hộ Tống Hạm Glaive và Hộ Tống Hạm Mousquet của Hải Quân Pháp.
Hạm trưởng HQ 04.
Thực tập trên Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ.
• Hải Đội Trưởng Hải Đội Hộ Tống Hạm.
Trưởng Phòng Truyền Tin Hải Quân.
• Sĩ quan tùy viên cho Tổng Thống V.N.C.H. Ngô Đình Diệm.
• Trưởng phòng nhân viên và hành chánh Hải Quân
• Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Bổ Túc Saigon
• Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hải Quân Nha Trang và Duyên Khu II.
• Chỉ Huy Trưởng Vùng II Duyên Hải
• Chỉ Huy Trưởng Sở Phòng Vệ Duyên Hải
• Tư Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.1. Sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam Lực Lượng Đặc Nhiệm 213 trở thành Lực Lượng Đặc Nhiệm 231.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Postgraduate School, California.
• Khóa cao cấp Quản Trị Nhân Viên tại Pentagon, U.S.A.
Ân thưởng:
Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
• 01 Hải Quân Huân Chương đệ nhất đẳng.
01 Biệt Công Bội Tinh.
08 Anh Dũng Bội Tinh: 05 với nhành dương liễu, 01 ngôi sao vàng, 01 ngôi sao bạc, 01 với ngôi sao đồng.
01 Hải Dũng Bội Tinh với mỏ neo vàng.
02 Bronze Star with combat V của Hải Quân Hoa Kỳ.
Thành tích:
Những công tác trên vỹ tuyến 17 của Sở Phòng Vệ Duyên Hải.
Chỉ huy cuộc hành quân tấn công, phá hủy mật khu Vũng Rô.
Trực tiếp chỉ thị Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc - sĩ quan chỉ huy chiến thuật (O.T.C.) - ra lệnh cho các chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. tại Hoàng Sa khai hỏa, tấn công chiến hạm của Hải Quân Trung Cộng, ngày 19 tháng 01, năm 1974.
Tác giả quyển Hồi Ký Can Trường Trong Chiến Bại.


Cố Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy *

Ông Diệp Quang Thủy sinh năm 1932; xuất thân khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đã tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc Gia Dalat, cấp bậc thiếu úy.
Đơn vị đã phục vụ:
Hạm Trưởng HQ 7.
• Sĩ quan tùy viên cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
• Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Hải Tuần.
• Chỉ Huy Trưởng Vùng III Sông Ngòi kiêm Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát.
• Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
*Wikipedia
-----------------------------

Những sĩ quan cấp tá Hải Quân VNCH*Cố Hải Quân Đại Tá Khương Hữu Bá (1)
Ông Khương Hữu Bá sinh năm 1930; tốt nghiệp khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển nhận vào khóa 2 Hải Quân, ông đã tốt nghiệp sĩ quan Hàng Hải Thương Thuyền.
Đơn vị đã phục vụ:
Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 25 Xung Phong.
• Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 404.
• Chỉ Huy Trưởng Lực Lương Hải Thuyền kiêm Chỉ Huy Trưởng Duyên Lực.
• Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Quân Hải Quân.
• Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
• Chánh Thanh Tra Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Duyên Hải kiêm Đặc Khu Trưởng đặc khu Phú Quốc.
Tu nghiệp:
Cao Đẳng Quốc Phòng.
• U.S. Postgraduate School - General Line.
• U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island.
Ân thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương đệ tứ đẳng.
01 Hải Quân Huân Chương đệ nhất đẳng.
• 01 Danh Dư Bội Tinh đệ nhất đẳng.
• 01 Hải Vụ Bội Tinh đệ nhất đẳng.
• 01 Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu.
Thành tích:
Hải Quân Trung Tá Khương Hữu Bá và Hải Quân Đại Tá Chung Tấn Cang đã cùng Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Minh ký tên vào Hiến Chương Vũng Tàu - 1st Constitution of the Republic of South Vietnam.
Năm 1974, Cao Miên đưa một chiến hạm và một tàu dò tìm dầu hỏa vào lãnh hải Việt Nam, thuộc Vùng IV Duyên Hải. Hải Quân Đại Tá Khương Hữu Bá phúc trình sự việc lên Đề Đốc Tư Lệnh Trần Văn Chơn. Sau khi được Đề Đốc Tư Lệnh Trần Văn Chơn cấp thuận, Đại Tá Bá điều động 3 chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. đang công tác trong lãnh hải Vùng IV Duyên Hải đến nơi hai chiếc tàu của Cao Miên đang hoạt động; đồng thời Đại Tá Bá gửi công hàm ngoại giao đến Tư Lệnh Vùng của Cao Miên, yêu cầu 2 chiếc tàu của Cao Miên phải rời lãnh hải của V.N.C.H. trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hai chiếc tàu của Cao Miên dò tìm dầu hỏa trong lãnh hải của V.N.C.H. phải rút lui.
*Trong phần này tất cả sĩ quan được sắp theo thứ tự tên của mỗi vi.
1.- Tư liệu của tiến sĩ Khương Hữu Lộc.


Cựu Hải Quân Đại Tá Lê Hữu Dõng

Ông Lê Hữu Dõng sinh năm 1937; tốt nghiệp khóa 8 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan đệ tam HQ 330.
Hạm Phó HQ 02.
Hạm Trưởng HQ 609; HQ 07; HQ 13.
Chỉ Huy Phó Hải Đoàn 22 Xung Phong.
Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 22 Xung Phong.
Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 25 - 29 Xung Phong.
Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 23 - 31 Xung Phong.
• Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi.
• Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Hải Quân Vùng II Duyên Hải.
• Đáo nhiệm Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi.
• Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Tuần Thám.
• Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 99.
Tu Nghiệp:
Khóa Landing Force Training Command tại Hoa Kỳ.
• Chỉ Huy Tham Mưu cao cấp tại Long Bình.
Ân Thưởng:
Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương với nhành dương liễu.
• Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
02 Hải Quân Huân Chương.
• 02 Hải Dũng Bội Tinh.
• 06 Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu.
Thành tích:
Tiếp cứu Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân tại Đức Hòa - Đức Huệ.
• Chỉ huy liên Giang Đoàn 22 - 24 Xung Phong phối hợp với Sư Đoàn 5 Bộ Binh hành quân dài hạn tại Dầu Tiếng và mật khu Tam Giác Sắt.
• Năm Mậu Thân, 1968, cho đơn vị án ngữ từ sông Bassac đến cầu Cái Răng, chận đường tiến quân của 2 tiểu đoàn Việt Cộng muốn vượt sông để tấn công Cần Thơ.
• Khoảng giữa tháng Ba 1975, Lực Lượng Đặc Nhiệm 99 phối hợp với Giang Đoàn 40 Ngăn Chận giải tỏa quận Tân Trụ, thuộc tỉnh Long An. Sau đó, tại kinh Thủ Thừa, Long An, Lực Lượng 99 đụng độ nặng với một đơn vị của công trường 7 Việt Cộng. Vì không thể chống trả với hỏa lực như vũ bão từ đoàn chiến đỉnh, Việt Cộng đành “chém vè”. (1)
• Chiều 30-04-1975, HQ 402 - một Hải Vận Hạm đang được sửa chữa tại Hải Quân Công Xưởng, với hơn hai ngàn quân dân trên tàu - được trung úy cơ khí Cao Thế Hùng “đưa” đến ngã ba sông Soài Rạp thì HQ 402 chỉ quay vòng vòng! Nghe lời kêu cứu từ HQ 402 trên máy truyền tin, Đại Tá Dõng từ một PBR nhập hạm và hướng dẫn HQ 402 ra đến biển. (2)
1-2.- Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.


Cố Hải Quân Trung Tá Trịnh Hòa Hiệp *

Ông Trịnh Hòa Hiệp tốt nghiệp khóa 7 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan đệ tam HQ 04.
• Thuyền Trưởng PT - Patrol Torpedo Boat.
• Duyên Khu I - về sau Duyên Khu I được cải danh thành Vùng I Duyên Hải.
• Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Saigon.
• Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Biệt Hải.
Chỉ Huy Trưởng Khối Huấn Luyện Biệt Hải.
Lực Lượng Hải Tuần
• Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái.
• Sau khi tốt nghiệp khóa Hành Quân Đổ Bộ tại Hoa Kỳ, ông đáo nhiệm chức vụ Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái cho đến ngày 30-04-1975.
Tu nghiệp:
Khóa I Biệt Hải.
• Khóa UDT - Underwater Demolition Team - tại Hoa Kỳ.
• U.S. Postgraduate School, California.
• Khóa Hành Quân Đổ Bộ tại Hoa Kỳ.
• Tham Mưu Trung Cấp Long Bình.
*Lời Trần Tình của Điệp Mỹ Linh: Liên Đoàn Người Nhái là một trong những đơn vị tinh nhuệ của quân chủng Hải Quân V.N.C.H.. Hoạt động của Người Nhái rất nguy hiểm - cho đối phương và cũng nguy hiểm cho chính Người Nhái nào thi hành công tác đó - nhưng lại rất kín đáo và thầm lặng. Vì tính cách kín đáo và thầm lặng để bảo mật cho nên công trạng của Người Nhái rất hiếm khi được tuyên dương một cách xứng đáng và công khai.
Vì công trạng của Người Nhái V.N.C.H. đã không được tuyên dương một cách công khai cho nên tôi gặp rất nhiều khó khăn khi thu thập tài liệu về những ân thưởng của Quân Đội dành cho vị Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái mà bất cứ quân nhân nào trong quân chủng Hải Quân cũng đều cảm phục về khả năng chỉ huy cùng đức tính khiêm cung và mẫu mực của ông.
Không có tài liệu nào xác định cố Hải Quân trung tá Trịnh Hòa Hiệp đã được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương, nhưng rất nhiều bạn hữu cùng khóa 7 sĩ quan Hải Quân với ông xác định rằng: Cố Hải Quân trung tá Trịnh Hòa Hiệp đã được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương; nhưng không vị nào có thể nhớ được thứ hạng của huy chương cao quý đó.
Sau thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định vẫn viết về trung tá Hiệp; bởi vì, một nhân vật không tạo nên nhiều chiến tích - như Hoàng Sa, Vũng Rô và trong các vùng Sông Ngòi - thì không thể nào nhân vật đó được đáo nhiệm để chỉ huy Liên Đoàn Người Nhái - một đơn vị không thể thiếu được của Hải Quân V.N.C.H..
Những chi tiết trong bài này là tư liệu từ: Cựu Hải Quân đại tá Nguyễn Văn Thiện, nguyên Hải Quân trung tá Hà Đắc Vinh, cựu Hải Quân trung tá Nguyễn Văn Quang, cựu Hải Quân thiếu tá Phan Tấn Hưng.
Bài viết còn nhiều thiếu sót. tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ - bất cứ chi tiết nào - từ gia đình hoặc bạn hữu hoặc những vị đã phục vụ dưới sự chỉ huy của cố Hải Quân Trung Tá Trịnh Hòa Hiệp. Xin liên lạc về diepmylinh@rocketmail.com .
Xin cảm ơn trước,
Điệp Mỹ LinhCựu Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Hoa

Ông Nguyễn Văn Hoa sinh năm 1934; xuất thân khóa 7 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển nhận vào Hải Quân, ông đã tốt nghiệp trường Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền với bằng Thuyền Trưởng cận duyên và viễn duyên. Ông phục vụ trên thương thuyền Pháp và thương thuyền Việt Nam
Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan đệ tam kiêm sĩ quan mật mã HQ 401.
Hạm Phó HQ 04; HQ 329.
• Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Phó HQ 06.
• Hạm Trưởng HQ 330.
• Sĩ quan Thanh Tra Vùng I Duyên Hải.
• Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 23 - 31 Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng liên Giang Đoàn 25 - 29 Xung Phong.
• Quận Trưởng quận Phú Quốc - Dương Đông.
• Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Thủy Bộ.
Tu nghiệp:
Đến U.S. Naval Amphibious School, Coronado, San Diego, để trình bày kinh nghiệm hành quân trong sông.
Chỉ Huy Tham Mưu, Long Bình.
Ân thưởng:

• Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
• 01 Chiến Thương Bội Tinh.
• 02 Anh Dũng Bội Tinh cấp Quân đội.
• 19 Anh Dũng Bội Tinh cấp Quân Đoàn, Sư Đoàn, và Trung Đoàn,
• 01 Chương Mỹ Bội Tinh, 01 Hải Quân Huân Chương, 01 Danh Dự Bội Tinh, 01 Tham Mưu Bội Tinh, 01 Kỹ Thuật Bội Tinh, 01 Huấn Vụ Bội Tinh, 01 Quân Vụ Bội Tinh, Hải Vụ Bội Tinh, 01 Không Vụ Bội Tinh, 01 Chiến Dịch Bội Tinh, 01 Cảnh Sát Bội Tinh, 01 Dân Vụ Bội Tinh, 01 Xây Dựng Nông 01 Thôn Bội Tinh, 01 Xã Hội Bội Tinh.
Thành tích:
• Chỉ huy đơn vị Hải Quân tham gia chiến dịch Hồng Nhạn, chiến dịch Sóng Tình Thương.
• Sau 30-04-1975, bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù ngoài Bắc 10 năm. 1986 ông cùng gia đình vượt biển đến

Cựu Hải Quân Đại Tá Dư Trí Hùng
Ông Dư Trí Hùng sinh năm 1933. Ông xuất thân khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Pháp, tại Brest, năm 1955. Sau đó, ông thực tập hải nghiệp trên Tuần Dương Hạm Jeanne d’Arc trong một năm.
Đơn vị đã phục vụ:
Hạm Phó HQ 05.
• Hạm Trưởng: HQ 225; HQ 114; HQ 402; HQ 500; HQ 12.
• Trưởng phòng 4 Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Chỉ Huy Trưởng Hải Đội II.
• Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
Tu nghiệp:
Lớp thực tập rà mìn tại Charleston, South Corolina.
• Bổ túc thực hành về Quản Trị vật liệu tại Trung Tâm Tiếp Liệu Hải Quân Hoa Kỳ, Guam.
• U.S. Postgraduate School, Monterey, California.
• U.S. Naval War College, tại Newport, Rhodes Island.
Ân thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương đệ ngũ đẳng kèm Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu.
• 01 Hải Quân Huân Chương.
• 01 Huấn Vụ Bội Tinh.
• 01 Hải Vụ Bội Tinh.

Thành tích:
Chỉ huy Hải Quân tham dự chiến dịch Năm Căn, giai đoạn I.
• Chỉ huy Hải Quân đuổi bắt và đánh chìm một tàu Việt Cộng chuyển vũ khí từ Bắc vào Hòn Hèo, Nha Trang, thuộc hải phận Vùng II Duyên Hải, vào Tết Mậu Thân, 1968.


Nguyên Hải Quân Đại Tá Đỗ Kiểm

Ông Đỗ Kiểm sinh năm 1933, tại Hà Nội; xuất thân khóa 3 trường Hải Quân Pháp tại Brest.
Đơn vị đã phục vụ:
Hạm trưởng HQ 537; HQ 331; HQ 06; HQ 07.
• Hiệu Trưởng trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
• Tư Lệnh Phó Bộ Chỉ Huy Hạm Đội.
• Tư Lệnh Vùng IV Duyên Hải.
• Tham Mưu Trưởng Hành Quân Sông.
• Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Postgraduate school, California.
• Chỉ Huy Tham Mưu cao cấp, Dalat.
Ân thưởng:
Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
Đệ nhất đẳng Hải Quân Huân Chương.
07 Anh Dũng Bội Tinh: 01 ngôi sao vàng với nhành dương liễu, 03 ngôi sao bạc, 03 ngôi sao đồng.
01 Đệ nhất Danh Dự Bội Tinh, 01 Tham Mưu Bội Tinh, 01 Kỹ Thuật Bội Tinh, 01 Hải Vụ Bội Tinh, 01 Huấn Luyện Bội Tinh và 01 Chiến Công Bội Tinh.
Thành tích:
Hành quân Rừng Sát và chiến dịch Sóng Tình Thương.
• Chỉ Huy Phó hành quân tảo thanh các hải đảo.
• Đồng Chỉ Huy Trưởng hành quân hỗng hợp Việt Mỹ Sea Float.
• Chỉ Huy Trưởng hành quân Trần Hưng Đạo - Năm Căn.
• Chỉ Huy Trưởng hành quân tảo thanh sông Giang Thành - Kinh Vĩnh Tế.
• Chỉ Huy Trưởng hành quân Campuchia - khu vực Nam.
• Chủ tịch Ủy Ban Liên Hợp 3 quốc gia: Việt, Mỹ, Cao Miên để tiếp tế Campuchia.
• Đặc trách soạn thảo và thi hành kế hoạch di tản Hải Quân V.N.C.H., tháng Tư, 1975.


Cựu Hải Quân Đại Tá Ngô Khắc Luân

Ông Ngô Khắc Luân sinh năm 1933; xuất thân khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan hải hành rồi trở thành Hạm Phó YMS Belladone của Pháp.
Hạm Trưởng HQ 12; LSIL 328; HQ 02; HQ 502.
Chỉ Huy Trưởng Hải Khu Vũng Tàu - về sau được cải danh là Vùng III Duyên Hải.
Chỉ Huy Trưởng Hải Khu Đà Nẵng - về sau được cải danh là Vùng I Duyên Hải.
Trưởng phòng II kiêm phụ tá Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Phó hiệu trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quan Nha Trang.
Chỉ Huy Trưởng liên Giang Đoàn 25-26 Xung Phong.
Trưởng phòng I Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Tư Lệnh Vùng III Sông Ngòi.
Chỉ Huy Trưởng Hải Đội II - Hải Đội chuyển vận.
Biệt phái sang Cao Miên với chức vụ Chỉ Huy Trưởng Task Force 210.
Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận Hải Quân.
Tu nghiệp:
Mine warfare school, South Carolina.
• Tham Mưu school Point Loma, San Diego, California.
• Instructor school, San Diego, California.
• English school Lackland, Texas.
• U.S. Postgraduate school Monterey, California.
• U.S. Naval War College Newport, Rhode Island.
Ân thưởng:
Để Ngủ đẳng Bảo quốc Huân Chương.
• 01 Hải Vụ Bội Tinh.
• 12 Anh Dũng Bội Tinh: 05 ngôi sao vàng, 02 ngôi sao đồng, 3 với nhành dương liễu, 02 ngôi sao bạc
• 01 Chiến Thương Bội Tinh.
• 01 Hải Quân Huân Chương.
• 01 Legion of Merit do Tổng Thống Hoa Kỳ - Richard Milhous Nixon - ban thưởng.
Thành tích:
Chỉ huy tất cả đơn vị tác chiến Hải Quân thuộc Vùng III Sông Ngòi tham dự các cuộc hành quân dài hạn vùng Rừng Sát.


Cựu Hải Quân Đại Tá Nguyễn Văn May

Ông Nguyễn Văn May sinh năm 1933; xuất thân khóa 5 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Trước khi được tuyển nhận vào khóa 5 trường sĩ quan Hải Quan Nha Trang, ông đã tốt nghiệp trường Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền.
Đơn vị đã phục vụ:
Hải Đoàn 21 Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 23 Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 25 Xung Phong.
• Hạm Trưởng HQ 328; HQ 116.
• Phó trưởng phòng 3 Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Hạm Trưởng HQ 11.
• Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 26 - 32 Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn I Tuần Thám - 212.1.
• Phụ Tá Tư Lệnh Hành Quân Trần Hưng Đạo 18.
• Tư Lệnh Phó Vùng III Duyên Hải.
• Chỉ Huy Trưởng Hải Đội II - Hải Đội Tuần Dương.
• Tư Lệnh Hải Quân Vùng V Duyên Hải.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Postgraduate School, California.
• Chỉ Huy Tham Mưu.
Ân thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương đệ ngũ đẳng.
• 03 Anh Dũng Bội Tinh: 02 ngôi sao vàng, 01 ngôi sao bạc.
• 01 Bronze Star của Hoa Kỳ.
Thành tích:
Hành quân Trần Hưng Đạo 18 thường xuyên phối hợp với Bộ Binh thuộc các tỉnh Kiên Giang, Kiến Phong, Mộc Hóa, v.v… để chống trả hoặc càn quét sự xâm nhập của Việt Cộng dọc biên giới Miên Việt.
Hành quân Trần Hưng Đạo 18 cũng phối hợp với các đơn vị tác chiếc Hải Quân để bảo vệ an ninh thủy trình cho các đoàn thương thuyền từ Nam Vang đến Tân Châu hay ngược lại.
• Điều động các chiến hạm biệt phái cũng như những đơn vị Hải Quân trực thuộc Bộ Tư Lệnh Vùng V Duyên Hải phối hợp với Địa Phương Quân để săn lùng, tiêu diệt địch quân và yểm trợ các chiến hạm chở dầu tiếp tê cho Căn Cứ Hải Quân Năm Căn.


Cố Hải Quân Trung Tá Hồ Quang Minh*

Ông Hồ Quang Minh sinh năm 1938; xuất thân khóa 8 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Hải Đoàn 25 Xung Phong.
• Sĩ quan đệ tam HQ 327.
• Chỉ Huy Trưởng Duyên Đoàn 26.
• Đại diện Hải Quân Vùng II Duyên Hải, tại Qui Nhơn.
• Chỉ Huy Phó Giang Đoàn 23 Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 30 Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 26 Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn V Tuần Thám - Liên Đoàn Đặc Nhiệm 212.5
• Thực tập Hạm Trưởng, HQ 2.
• Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn I Đặc Nhiệm của Lực Lượng Tuần Thám.
Tu nghiệp:
Chỉ Huy Tham Mưu cao cấp, Long Bình
Ân thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương với nhành dương liễu.
• 25 Anh Dũng Bội Tinh: 19 nhành dương liễu, 04 ngôi sao vàng, 02 ngôi sao đồng.
• 03 Chiến Thương Bội Tinh.
• 03 Navy Commendation Medal with Combat V của Hoa Kỳ.
Thành tích:
Tham dự Chiến dịch Sóng Tình Thương.
Chỉ huy Duyên Đoàn 26 Tấn công sào huyệt của Việt Cộng tại Vĩnh Hy.
Chỉ huy Duyên Đoàn 26 bắt 2 ghe lớn của Trung Cộng chở nhiều vũ khí.
• Chỉ huy liên Giang Đoàn 30 - 24 Xung Phong hành quân hỗn hợp với nhiều đơn vị Hoa Kỳ và Việt Nam để yểm trợ cuộc hành quân dài hạn Tam Giác Sắt, giai đoạn II.
• Chỉ huy Giang Đoàn 26 Xung Phong hiệp cùng Sư Đoàn 21 Bộ Binh và các đơn vị bạn hành quân dài hạn và luân phiên chịu trách nhiệm an ninh cũng như yểm trợ các đồn dọc theo sông rạch thuộc U Minh Thượng, U Minh Hạ, sông Trèm Trẹm, sông Cái Lớn và vùng biên giới Miên Việt thuộc Tân Châu, Hồng Ngự.
• Phối hợp hành quân để yểm trợ và chuyên chở người Việt từ Cao Miên về Việt Nam.
*Theo youtube Chân Dung Người Lính V.N.C.H. do Bán Nguyệt San Xây Dựng - Texas - thực hiện.


Cố Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc *

Ông Hà Văn Ngạc sinh năm 1935; xuất thân khóa 5 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Hạm Trưởng HQ 225; HQ 451; HQ 09.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 25 Xung Phong.
• Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 22 Xung Phong.
• Tham Mưu Trưởng Vùng IV Duyên Hải.
• Chỉ Huy Trưởng Hải Đội IV Duyên Phòng.
• Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Chỉ Huy Trưởng Hải Đội III Tuần Dương - Hải Đội Đặc Nhiệm Hoàng Sa.
• Phụ tá về Hải Quân cho Trung Tướng Phan Trọng Chinh - Chỉ Huy Trưởng Trường Chỉ Huy & Tham Mưu Liên Quân tại Long Bình.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Oceanographic Office.
• U.S. Naval Postgraduate School, Newport, Rhode Island.
Đã tham dự:
Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ IV về Đồ Bản khu vực Á Châu và Viễn Đông tại Tehran, Iran.
Ân thưởng:
Certificate of Achievement Awarded for Outstanding United States-Vietnamese Naval Support for the 2nd Battalion, 3rd Infantry Brigade.
• Bằng Tưởng Lục cấp Quân Đoàn.
Thành tích:
Với chức vụ Chỉ Huy Trưởng Hải Đội Đặc Nhiệm Hoàng Sa, trong trận hải chiến với Trung Cộng tại Hoàng Sa, ngày 19 tháng 01 năm 1974, Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc thi hành chỉ thị của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại để ra lệnh cho các chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. khai hỏa - trước khi chiến hạm của Trung Cộng tấn công.
• Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc còn là tác giả của 03 phần tài liệu: Tìm Hiểu Về Quần Đảo Hoàng Sa, Những Diễn Biến Đưa Tới Trận Hải Chiến Hoàng Sa, Tường Thuật Trận Hải Chiến Lịch Sử Hoàng Sa.
*Tư liệu từ tiến sĩ Hà Mạnh Chí.


Cựu Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn
Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1935; tốt nghiệp khóa 4 Trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Thuyền Trưởng HQ 537
• Hạm Trưởng HQ 330; HQ 03; HQ 04.
• Nhận lãnh từ Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 09
• Tham Mưu Phó Nhân Niên Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Chỉ Huy Trưởng Vùng III Duyên Hải.
• Tư Lệnh Hạm Đội.
Tu nghiệp:
U.S. Naval Postgraduate school, California.
• U.S. Naval War College, Rhode Island.
Ân thưởng:
Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
• 02 Anh Dũng Bội Tinh: 01 với nhành dương liễu; 01 với ngôi sao vàng.
Thành tích:
Hành quân vào mật khu Ba Động, cửa sông Bà Lai.
• Hành quân vào mật khu Lăng Cô, Bà Rịa.
• Hành quân Liên Quân, yểm trợ những đoàn tàu thuyền tiếp tế PnomPenh.
• Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hành Quân Liên Quân Hoa Kỳ, Việt Nam và Cao Miên trong công tác yểm trợ các đoàn công voa tiếp tế NamVang.


Cựu Hải Quân Đại Tá Nguyễn Văn Thiện

Ông Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1936. Ông đỗ thủ khoa khóa 7 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan đệ tam HQ 400.
Sĩ quan tùy viên cho Tư Lệnh Hải Quân Trần Văn Chơn.
Sĩ quan đệ tứ rồi trở thành Hạm Phó HQ 07.
Hạm Phó: HQ 226; HQ 401; HQ 114.
Hạm Trưởng: HQ 602; HQ 05; HQ 1; HQ 5; B6 - Lực Lượng Hải Tuần.
Chỉ Huy Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Bộ Chỉ Huy Vùng IV Duyên Hải.
Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 23 - 31 Xung Phong.
Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 21 - 33 Xung Phong.
Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân vùng III Sông Ngòi.
Chỉ Huy Trưởng Hải Đội II - Hải Đội Chuyển Vận.
Tư Lệnh Phó Bộ Tư Lệnh Hạm Đội.
Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.4 kiêm Đặc Khu Trưởng Đặc Khu Phú Quốc.
Tu nghiệp:
Khóa Anti Submarine warfare, Anti Air warfare, tại Hoa Kỳ
• Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp.
Ân thưởng:
Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
• 01 Hải Quân Huân Chương
• 01 Hải Vụ Bội Tinh với ngôi sao Bắc Đẩu.
• 01 Chiến Thương Bội Tinh.
• 01 Tham Mưu Bội Tinh, 01 Dân Vụ Bội Tinh, 01 Chiến Dịch Bội Tinh, 01 Kỹ Thuật Bội Tinh, 01 Không Vụ Bội Tinh, 01 Quân Vụ Bội Tinh.
• 09 Anh Dũng Bội Tinh: 02 với nhành dương liễu, 02 ngôi sao vàng, 03 ngôi sao bạc, 02 ngôi sao đồng.
Thành tích:
Chỉ huy các đơn vị tác chiến Hải Quân hành quân hỗn hợp với Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Sư Đoàn 21 Bộ Binh, Thủy Quân Lục Chiến Khoa Kỳ và Lực Lượng Thủy Bộ Hoa Kỳ tại U Minh Thượng, U Minh Hạ, sông Bồ Đề, Vị Thanh, Hỏa Lựu và sông Cái Lớn.


Nguyên Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Tòng

Ông Nguyễn Văn Tòng sinh năm 1932; tốt nghiệp khóa 7 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Đơn vị đã phục vụ:
Sĩ quan đệ tam HQ 225.
Chỉ Huy Phó Giang Đoàn 26 Xung Phong.
Hạm Phó rồi trở thanh Hạm Trưởng HQ 331.
Chỉ Huy Phó Giang Đoàn 24 Xung Phong.
Chỉ Huy Phó Giang Đoàn 21 Xung Phong.
Trưởng Ban Hành Quân Phòng 3 Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Trưởng Ban Địa Ốc và Vận Chuyển Phòng 4 Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
• Trưởng Phòng II Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi.
• Phó Trưởng Phòng II Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 32 Xung Phong
• Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn II Thủy Bộ.
• Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn I Tuần Thám.
• Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng III Sông Ngòi.
• Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân Biệt Khu Thủ Đô.
Tu nghiệp:
Khóa Phân Phối về Tiếp Vận, Bộ Tổng Tham Mưu.
• Khóa Tham Mưu Đại Học Quân Sự Dalat.
• Khóa Tình Báo, Trường Cây Mai, Cholon.
• Chỉ Huy Tham Mưu, Long Bình.
• Khóa Tình Báo Cao Cấp thuộc Trường Tình Báo Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại Okinawa, Nhật.
Ân thưởng:
Bảo Quốc Huân Chương đệ ngũ đẳng.
• 06 Anh Dũng Bội Tinh: 01 với nhành dương liễu; 02 ngôi sao vàng; 01 ngôi sao bạc; 02 ngôi sao đồng.
Thành tích:
Chỉ huy Giang Đoàn 26 Xung Phong tham dự hành quân cấp Sư Đoàn tại Kiến Phong để yểm trợ Tiểu Đoàn I Nhảy Dù.
• HamHam1hiến dịch Sóng Tình Thương.
• Hành quân Trần Hưng Đạo, tại Neak Lương, Cao Miên.
---------------------------
Người hùng của Hải Quân VNCH*


Biệt Hải Nguyễn Văn Kiệt

Ông Nguyễn Văn Kiệt gia nhập khóa 4 Người Nhái, năm 1970. Qua được một nửa chương trình thụ huấn, vì lý do gia đình, ông xin rút lui. Khi trở lại nhập học khóa 5 Người Nhái, ông Kiệt đã khởi sự lại từ đầu với “Tuần lễ địa ngục” và tốt nghiệp năm 1971.

Đơn vị đã phục vụ:
Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Nha Kỹ Thuật.
Toán Năm Căn, phối hợp với người Nhái Hoa Kỳ để xâm nhập và phá vỡ công binh xưởng của Cộng Sản Bắc Việt và giải thoát tù binh.
• Toán sưu tầm tin tức tình báo.
• Đội Xung Kích Biệt Hải, toán Hải Cẩu.
Ân thưởng:
Chiến Công Bội Tinh.
(Meritorious Unit Commendation)
• U.S. Navy Cross.
• Biệt Công Bội Tinh.
• 03 Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao đồng.
• 02 Chiến Thương Bội Tinh.
• Bằng khen của Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ.
Thành tích:
72 lần đổ bộ ra Bắc.
• Giải thoát hai phi công Hoa Kỳ.
• Cứu phi công Việt Nam trên đường di tản - từ HQ 502.
• Những hoạt động âm thầm của Biệt Hải Nguyễn Văn Kiệt đã được William C. Anderson viết thành sách và được đạo diễn Peter Markle thực hiện thành phim, với tựa đề BAT 21; do Gene Hackman, Danny Glover, Jerry Reed và Michael Ng - trong vai người đàn ông Việt Nam - thủ diễn. Chuyện phim BAT 21 được quay tại Sabah, Borneo và Malaysia, dựa theo những dữ kiện có thật trong những chuyến công tác đầy mạo hiểm do Biệt Hải Nguyễn Văn Kiệt thực hiện. (1)
* Phần này được sắp theo mẫu tự tên của từng vị.
1.- Trích Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.


Cố Hải Quân Thiếu Tá Đặng Hữu Thân
Ông Đặng Hữu Thân xuất thân trường trung học Võ Tánh Nha Trang. Khi còn theo học trường Võ Tánh tên của ông là Đặng Hữu Thản. Sau khi gia nhập khóa 12 sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đổi lại là Đặng Hữu Thân.
Ông Đặng Hữu Thân phục vụ tại nhiều đơn vị Hải Quân và được tu nghiệp tại Hoa Kỳ.
• Chức vụ cuối cùng của ông trong quân chủng Hải Quân là Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh Viên Hải Quân. Sau đó, ông đắc cử nghị viên Hội Đồng tỉnh Khánh Hòa.
• Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Đặng Hữu Thân thành lập Mặt Trận Dân Quân Cứu Quốc.
• Uy thế cá nhân của ông rất cao. Tổ chức của ông hoạt động mạnh và được mọi giới hưởng ứng. Có thể nói Mặt Trận Dân Quân Cứu Quốc là mối lo ngại rất lớn của Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ. Vì lẽ đó, bằng mọi giá, C.S.V.N. phải đập tan tổ chức của ông Thân.
• Sau khi bị bắt và bị kêu án tù chung thân khổ sai, ông Đặng Hữu Thân bị đưa về trại tù A30.
• Ngày 3 tháng 9 năm 1980, ông Đặng Hữu Thân trốn trại cùng với ông Quý, ông Thắng và ông Xuân. Sau khi thoát khỏi trại, bốn người chia hai ngã. Ông Quý và ông Thắng về một nẻo. Ông Thân và ông Xuân đi một hướng.
Ông Xuân là một thành viên trong tổ chức chính trị Z; nhờ vậy ông Xuân biết đường về Cao Nguyên. Mục đích của ông Xuân và ông Thân là tìm đến lực lượng FULRO - Front Unifié pour la Libération des Races Opprimés. Nhưng, trên đường đi, ông Xuân bị trật chân, sự di chuyển chậm lại. Ông Thân không nở bỏ ông Xuân!
• Ngày 26 tháng 9 năm 1980, bạn tù thấy ông Đặng Hữu Thân từ trên xe bị cán bộ tống xuống đất!
• Ông Đặng Hữu Thân nhận bản án tử hình của “tòa án nhân dân” Cộng Sản với thái độ bình thản như Nguyễn Thái Học năm nào bị Pháp đưa lên đoạn đầu đài tại Yên Bái. (1)
* Ảnh do khóa 12 SQ/HQ/NT cung cấp.
1.- Trích Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.Cố Hải Quân Thiếu Tá Lê Anh Tuấn

Ông Lê Anh Tuấn sinh ngày 12 tháng 12 năm 1943; xuất thân trường trung học Chu Văn An. Ông học hết năm thứ ba Đại Học Luật Khoa thì gia nhập khóa 14 sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
Là người em út của một vị Tướng đầy uy quyền - Trung Tướng Lê Nguyên Khang - nhưng ông Lê Anh Tuấn không xin về những đơn vị ít nguy hiểm mà ông lại tình nguyện về các đơn vị tác chiến. Đơn vị cuối cùng do ông chỉ huy là Giang Đoàn 43 Ngăn Chận, hậu cứ tại Tuyên Nhơn.
Ngày 26 tháng 04 năm 1975, Cộng Sản Việt Nam dốc toàn lực tấn công Tuyên Nhơn, với chủ tâm muốn san bằng Căn Cứ Tuyên Nhơn.
Không phá vỡ được phòng tuyến Tuyên Nhơn, Trung Đoàn E1 của Cộng Sản Việt Nam phong tỏa phòng tuyến Tuyên Nhơn bằng hệ thống phòng không dày đặc và thả thủy lôi trên mọi hải trình dẫn đến Tuyên Nhơn.
Tối 29 tháng 04 năm 1975, từ Đồng Tâm, Tư Lệnh Phó Lực Lượng Trung Ương - Hải Quân đại tá Vũ Xuân An - liên lạc truyền tin và ra lệnh cho thiếu tá Tuấn, bằng mọi cách, phải đưa đơn vị rời Tuyên Nhơn.
Trên giang trình Giang Đoàn 43 Ngăn Chận mở đường máu để về Bến Lức còn có Giang Đoàn 64 Tuần Thám tháp tùng. Cả hai đơn vị đều bị Cộng Sản Việt Nam tấn công rất tàn bạo.
Tối 30 tháng 04 năm 1975, thấy đoàn giang đỉnh vừa chống trả vừa di chuyển chứ không dừng, xe tăng của Cộng Sản Việt Nam hạ nồng súng bắn trực xạ, gây nhiều thương vong!
Cuối cùng, Cộng Sản Việt Nam bắt được tần số truyền tin của Hải Quân. Cộng Sản Việt Nam kêu gọi thiếu tá Tuấn cho chiến đỉnh ủi bãi, lên bờ trình diện! Quá phẫn uất, thiếu tá Tuấn đưa nòng súng “ru-lô” lên…
Khuya 30 tháng 04 rạng ngày 01 tháng 05 năm 1975, trên sông Vàm Cỏ Tây, Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 43 Ngăn Chận - Hải Quân thiếu tá Lê Anh Tuấn - đi vào lịch sử! (1)
1.- Trích Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.
Điệp Mỹ Linh
http://www.diepmylinh.com/--------------------

Điệp Mỹ Linh


(Để biết ơn Thương Binh V.N.C.H.)
Thấy một thanh niên trông quen quen, mặc quân phục Hải Quân, đi ngược chiều với mình, Thạch chậm Vespa lại. Nhận ra người bạn thân hồi trước học trường Hưng Đạo rồi sau cùng vào Đại Học Khoa Học với chàng, Thạch thắng Vespa, reo lên:
- Luân! Phải Luân không?
Chàng Hải Quân ngạc nhiên:
- Ủa, Thạch! Mày làm gì mà mặc đồ Biệt Động Quân “ngon” vậy?
- Tao bị động viên vào Trường Sĩ Quan Thủ Đức; ra trường, xin về Biệt Động Quân. Còn mày, đi Hải Quân hồi nào? Tao nhớ hình như mày nhỏ tuổi hơn tao mà.
- Ừ, tao chưa bị động viên; nhưng thấy bạn bè nay đứa này “lên đường”, mai đứa kia bị thương, mốt đứa khác tử trận, tao chịu không được, tình nguyện vào Hải Quân.
- Hải Quân mà giờ này lang thang ở đây?
- Chiến hạm vừa về nghỉ bến, tao muốn ghé thăm bà Cô để nhờ nhỏ em chở giùm về nhà Bố Mẹ tao. Còn mày?
- Tao đi phép về thăm gia đình. Mày đi đâu, tao chở mày đi?
Vừa “phóng” lên phía sau Vespa Luân vừa nói:
- Cảm ơn mày. Cô tao ở gần đây thôi.
- Có phải bà Cô mà hồi trước tụi mình thường tới chơi rồi đàn hát “lung tung beng” hay không?
- Đúng rồi.
- Vậy thì tao nhớ rồi.
Thạch chợt nhớ Cô có người con gái đàn và hát rất hay, nhưng chàng không nhớ tên; vì lúc đó cô bé còn nhỏ, chưa gợi được sự chú ý của thanh niên.
Thạch dừng Vespa trước nhà Cô. Luân bước xuống, chưa kịp cảm ơn Thạch thì Thủy Ngọc - con gái của Cô - đi học vừa về. Thủy Ngọc vui mừng chào Luân và Thạch rồi đi vào nhà. Ánh mắt của Thạch không rời Thủy Ngọc.
Thấy ánh mắt của Thạch, Luân hơi phân vân; vì biết Chú của chàng không thích nhà binh - nhất là sĩ quan thuộc các quân binh chủng “thứ dữ” - vì Ông ngại con gái của Ông sẽ… Nhưng nếu, ngay bây giờ, Luân từ giã người bạn thân từng học chung, đi biểu tình chung, từng “văn nghệ văn gừng” với nhau trên các sân trường đại học thì Luân không đành!
May quá, nhờ Thủy Ngọc cho biết có Luân và Thạch đến thăm, Cô bước ra cửa:
- Luân! Sao không đưa bạn vô nhà chơi, con?
Luân chưa kịp đáp, Thạch đã vội dựng Vespa, cúi chào:
- Dạ, kính chào Cô. Lâu rồi mà Cô vẫn nhận ra cháu.
- Cháu bận đồ lính thấy khác thật, nhưng Cô vẫn nhận ra. Vô chơi, cháu.
Từ hôm đó, mỗi ngày Thạch đều đến Bến Bạch Đằng, lên chiến hạm HQ505, rủ Luân đi thăm Cô. Như dạo còn đi học, mỗi khi đến nhà Cô, Thạch thường đệm Guitar, Luân đàn Piano, Thủy Ngọc đàn Violon; đôi khi ba người thay đổi nhạc cụ hoặc cùng hát bên nhau.
Sau đó, mỗi khi về phép, Thạch đều đến nhà Cô để thăm Thủy Ngọc. Thời gian này Thủy Ngọc đã trở thành một thiếu nữ cao, với những đường nét rất cân đối cùng gương mặt xinh đẹp, nhân hậu và đôi mắt nâu thơ dại. Chính nét thơ dại trong đôi mắt nâu nồng nàn và khuôn mặt phản phất vẻ đẹp Tây Phương cùng với tiếng đàn, tiếng hát của Thủy Ngọc mà rất nhiều chàng trai say mê, theo đuổi nàng.
Thạch thầm tiếc là thời gian trước đây, cùng Luân đến thăm Cô và biết Thủy Ngọc học cùng trường, Thạch đã không hề để ý đến cô bé con, người còn “suôn đuột”, “chưa có ngực”. Bây giờ, mỗi lần về phép là mỗi lần hồi hộp, vì Thạch không biết Thủy Ngọc đã bị ai chinh phục hay chưa!
Riêng Thủy Ngọc, dù biết Bố không thích nàng giao thiệp với nhà binh, nàng cũng vẫn bị cuốn hút vì bộ quân phục thẳng nếp, mái tóc cắt ngắn, làn da sạm nắng, dáng đi hiên ngang, đôi mắt nhìn thẳng và thái độ tự tin.
Tình yêu trong lòng Thủy Ngọc và Thạch âm thầm nảy sinh cho nên chàng và nàng thường chọn những tình khúc có lời ca ướt lệ để cùng đàn, hát bên nhau. Những khi vắng Thạch, Thủy Ngọc thường thẩn thơ một mình, nét mặt buồn buồn và đôi mắt xa xăm như mong ngóng một điều gì! Khi Thạch về phép, ghé thăm, Thủy Ngọc tươi cười, líu lo như chú chim non vừa sổ lồng.
Mỗi khi thấy sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Thủy Ngọc, Bố Mẹ của nàng tự hỏi, tại sao Thủy Ngọc không vui tươi, hớn hở đối với những thanh niên khác, có bằng cấp và địa vị cao, đang cố chinh phục nàng mà nàng lại chỉ vui tươi hớn hở với Thạch thôi?
Không những thế, khi Thạch và Thủy Ngọc cùng đàn và hát bên nhau, Bố Mẹ của Thủy Ngọc để ý: Dư Âm là tình khúc Thủy Ngọc và Thạch cùng đàn và hát nhiều nhất; kế đến là Love Me Tender. Bố Mẹ của Thủy Ngọc không hiểu tiếng Anh, nhưng động từ “love” thì Bố của Thủy Ngọc biết. Thế là Bố chỉ cần nhớ chữ “tender” rồi phiên âm ra tiếng Việt, hỏi Luân. Luân vô tình và ngay thật cho Bố biết đó là tựa một tình khúc của Elvis Presley. Bố bảo Luân dịch lời ca ra tiếng Việt. Sau khi hiểu rõ lời ca, Bố Mẹ trực tiếp cho Thạch hay rằng Ông Bà không cho phép Thủy Ngọc giao thiệp với Thạch nữa!
***
Nơi hậu trường, cách sân khấu bằng một tấm màn dày, thấy Thủy Ngọc đang hóa trang cho màn trình diễn thời trang, thái độ rất vui và tự tin, Thầy phụ trách văn nghệ hỏi:
- Thủy Ngọc! Sẵn sàng cả rồi chứ?
-Dạ, thưa Thầy…
Vừa nói ngang đó, Thủy Ngọc chợt dừng lại; vì giọng Tenor của ai nghe quen quen, vang lên từ bên kia bức màn ngăn cách sân khấu và hậu trường: “Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ…”(1) Thủy Ngọc nhíu mày, đứng lặng như pho tượng! Nhưng trong tiềm thức, tình yêu nàng âm thầm dành cho Thạch bỗng cuồn cuộn trổi dậy như cuồn phong!
Riêng Thạch, sau khi bị Bố Mẹ của Thủy Ngọc yêu cầu đừng liên lạc với Thủy Ngọc nữa, Thạch rất buồn và thất vọng! Những lúc hành quân truy kích hoặc trực thăng vận nhảy ngay trên đầu địch, Thạch quên mất nỗi buồn; nhưng khi rảnh rỗi hoặc nghe ai đàn, hát một nhạc phẩm mà chàng và Thủy Ngọc thường đàn và hát bên nhau thì nỗi buồn và sự thất vọng kéo về, đè nặng trong tim! Giờ đây, đang diễn đạt tất cả nỗi niềm của tác giả và cũng là niềm đau của chàng, giọng Thạch trở nên tha thiết vô cùng: “…Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời… Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ… Tim anh băng giá đang nhại ngùng câu năm tháng mong chờ…”(2)
Mấy năm qua, những kỷ niệm khi Thạch và nàng cùng đàn hát bên nhau tưởng đã chìm vào dĩ vãng; nhưng bây giờ, tiếng hát cao vút của ai bên kia tấm màn lại làm cho trái tim của Thủy Ngọc thổn thức âm thầm - nhưng rất dữ dội!
Thái độ của Thủy Ngọc làm Thầy phụ trách văn nghệ thắc mắc:
- Thủy Ngọc! Chị bình an chứ?
- Dạ…thưa Thầy, ai…ai… đang hát ngoài đó, thưa Thầy?
- Nhận không ra giọng à? Thạch đó. Thạch hồi trước cũng trong ban văn nghệ với Luân và Thủy Ngọc đó, nhớ không?
- Dạ thưa Thầy, hôm tổng dợt, sao con không thấy màn đơn ca của anh Thạch trong chương trình?
- Hôm qua Thạch ghé thăm trường, biết trường có buổi văn nghệ đêm nay, Thạch xin hát một bài. Nhận thấy Thạch là học trò cũ, năng khiếu văn nghệ cao, lại lên đường tòng quân, tôi cảm phục và chấp thuận. Thôi, chị chuẩn bị đi, sắp đến phiên chị đó.
Nói xong, Thầy quay đi. Thủy Ngọc thở dài vừa khi Thạch chấm dứt màn đơn ca trong tiếng vỗ tay vang dội; rồi nhiều tiếng “bis…bis…” vang lên. Thạch nói vào micro:
- Xin cảm ơn quý vị, quý Thầy Cô và các bạn. Tiếp theo, Thạch xin trình bày tình khúc My Heart Will Go On của Celine Dion.
Lại tiếng vỗ tay. Thạch dạo đàn rồi “bắt” vào: “Every night in my dreams, I see you, I feel you that is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us you have come to show you go on…” Theo giọng hát buồn buồn của chính mình, Thạch nhớ những buổi chiều im vắng, sau khi hành quân trở về, chàng thường ôm Guitar, vừa đàn vừa hát vừa nhìn dòng suối cạn phía xa trong khi hoàng hôn lũ lược kéo về phủ xuống núi rừng thâm u.
Nơi vùng núi rừng thâm u đó, mỗi khi đoàn quân dừng chân, Thạch thường chạnh lòng nghĩ đến phận đời của chàng và của những thanh niên cùng thế hệ với chàng - ở miền Nam - rời gia đình, xa người thân và bạn hữu, phải hành quân liên miên để chống trả những đợt tấn công ác liệt của Bắc quân xâm lược!
Suốt thời gian được tăng phái, Thạch không thể nhớ được bao nhiêu lần đơn vị chiến lược này bị “tiền pháo, hậu xung” và bị tấn công bằng chiến thuật “biển người”. Thạch chỉ nhớ lần cuối cùng, để giải tỏa áp lực của Bắc quân quanh đơn vị chiến lược này, đơn vị của chàng được lệnh tham dự cuộc hành quân hỗn hợp với một đơn vị Bộ Binh, vào một ngày mưa to gió lớn, có thiết giáp yểm trợ để càn quét các đơn vị Cộng Sản Việt Nam từ Bắc xâm nhập.


Chính trong cuộc hành quân quy mô này Thạch bị Bắc quân dùng súng CKC bắn sẻ, khi Thạch đang khom người điều quân qua ống liên hợp. Viên đạn trúng chân trái của Thạch. Thạch và Tiểu Đoàn Trưởng Thiết Giáp xin trực thăng tải thương; nhưng thời tiết quá tệ và cũng vì súng phòng không của địch bắn lên xối xả, trực thăng không thể “bốc” thương binh!
Khi được đưa về quân y viện, vết thương đã sưng to và làm độc!... Nhớ đến đây, giọng Thạch trở nên nghẹn ngào, đầy u uất: “…And my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone…”
Trong khi nén xúc động, cố kềm nước mắt để Thầy và bạn khỏi biết, Thủy Ngọc chợt nghe các nam sinh “xầm xì”:
- Anh Thạch “hết sẩy”! Ảnh “ngon” thiệt!
- Tội nghiệp ảnh quá!
Hai tiếng “tội nghiệp” khiến Thủy Ngọc tò mò. Bước đến bên trái sân khấu, nhìn ra, Thủy Ngọc ôm ngực, tưởng như trái tim của nàng đã thoát khỏi lồng ngực! Trước mắt nàng, Thạch - trong quân phục Biệt Động Quân, mũ nâu vắt hờ vào cầu vai trái - đang ngồi trên ghế, chiếc nạn gỗ dựa thành ghế, hai tay của Thạch ôm Guitar. Thạch tựa thùng Guitar lên bắp vế chân phải và đệm theo tiếng ca não nùng của chàng. Như không tin vào mắt mình, Thủy Ngọc cố thay đổi vị thế nhưng nàng cũng chỉ thấy một chiếc giày trận bên chân phải của Thạch thôi!
Trong khi Thủy Ngọc run rẩy, nước mắt nhạt nhoà thì Thạch hát đến câu cuối: “…We'll stay forever this way. You are safe in my heart. And my heart will go on and on.” Thạch cúi chào. Cả hội trường vừa vỗ tay vừa đứng lên.
Thủy Ngọc hy vọng rằng Thạch sẽ vào hậu trường bằng cánh trái để nàng có dịp trực diện với chàng; nhưng, không hiểu vì vô tình hay cố ý, Thạch rời sân khấu bằng cánh phải. Thủy Ngọc ôm mặt, khóc như mưa!
Vài cô bạn cho Thầy phụ trách văn nghệ biết sự việc đang xảy ra cho Thủy Ngọc. Thầy đến, đưa Thủy Ngọc ra sau tấm màn:
- Tại sao chị lại xúc động quá độ như vậy?
Tự nhủ, sẽ không để niềm đau thương của riêng mình ảnh hưởng đến buổi văn nghệ mà toàn trường đã dày công tập luyện, Thủy Ngọc trở nên bình tĩnh một cách lạ thường:
- Thưa Thầy, con xin lỗi. Như Thầy biết, anh Thạch là bạn cùng lớp với anh Luân của con. Anh thạch thường đến nhà con hoà đàn với anh Luân và con. Bây giờ, bất ngờ thấy anh Thạch như thế con chịu không được!
- Tôi hiểu. Chị nghĩ chị có vững tinh thần để giữ tiết mục độc tấu Violon hay không?
- Dạ, thưa Thầy…
Bất ngờ một ý nghĩ thoáng qua, Thủy Ngọc tiếp:
- Thầy cho con xin một đặc ân, được không ạ?
- Vâng, chị cứ nói.
- Thưa Thầy, con xin Thầy cho con được đổi mục độc tấu bằng mục đơn ca.
Đã từng nghe Thủy Ngọc hát nhiều lần trong những buổi văn nghệ trước đây, Thầy gật đầu:
- Vâng. Chị cho người giới thiệu chương trình biết sự thay đổi này và cho anh đàn Guitar biết “tông” và nhịp điệu của bản nhạc, nhé!
- Dạ. Con xin cảm ơn Thầy.
Sau khi nghe người điều khiển chương trình giới thiệu Thủy Ngọc sẽ trình bày ca khúc Kỷ Vật Cho Em của Phạm Duy, Thạch cảm thấy bồi hồi, xúc động! Nhìn dáng Thủy Ngọc thướt tha bước ra, cúi chào, đến sau micro rồi kéo micro cao hơn, Thạch tự hỏi, không biết tình cờ Thủy Ngọc chọn ca khúc này hay là… Thạch thở dài, lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.
Dạo phân đoạn đầu xong, người đàn Guitar “rải” một tràng hợp âm và Thủy Ngọc “bắt” vào: “Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về… Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân…” Nét mặt thống khổ, hai hàng nước mắt tuôn dài cùng tiếng ca nức nở của Thủy Ngọc khiến tất cả khán giả bàng hoàng đến sững sờ!
Đến đoạn điệp khúc, giọng Soprano của Thủy Ngọc vút cao: “…Anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về dang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen. Cố quên đi một lần gian dối, anh ơi!...”. Một quân nhân mặc quân phục Biệt Động Quân, chống nạn, khập khểnh rời hội trường; vì trái tim của quân nhân này không thể nhận thêm bất cứ sự đau đớn, dày vò nào nữa!...
***
Thấy Luân cùng với Bố Mẹ đến thăm, Ni Cô Diệu Thu rất ngạc nhiên; càng ngạc nhiên hơn nữa khi Ni Cô thấy thái độ của Luân rất bối rối, bồn chồn và Bố Mẹ thì lo âu, buồn bã, chứ không bình thản như những lần Bố Mẹ đến thăm nàng trước đây. Luân nhập đề ngay:
- Ni Cô có theo dõi thời sự hay không?
- Dạ không. Nhưng em nghe nhiều Phật tử bàn tán.
- Cô Chú muốn tôi đưa lên đây để thuyết phục Ni Cô cùng di tản với gia đình.
- Thưa Bố Mẹ, thưa anh, con đã an trú cửa Phật rồi thì đâu có gì mà phải di tản?
- Ni Cô chưa hiểu bản chất của Cộng Sản đâu. Ni Cô nên nghe lời, về nhà cùng đi với gia đình; gia đình không bao giờ ra đi mà để Ni Cô ở lại.
Quay sang Bố, Ni Cô giải thích:
- Thưa Bố Mẹ, người đã thành tâm xuất gia thì không bao giờ chọn sự sung sướng cho bản thân mà chỉ cầu an vui cho tha nhân. Con chỉ muốn sớm tối nương tựa cửa Phật và phát huy đạo pháp.
Giọng Bố rất buồn:
- Nếu Ni Cô muốn phát huy đạo pháp thì Ni Cô nên đi với gia đình; dù gia đình cũng chưa biết sẽ đi đâu và đến đâu. Nhưng gia đình - nhất là các em trai của Ni Cô - không thể nào ở lại với Cộng Sản. Đến bất cứ đâu, Ni Cô cũng có thể rao truyền về Phật Giáo để cảm hóa con người.
- Thưa Bố, nếu muốn cảm hóa con người một cách thiết thực thì con nên ở lại Việt Nam để cảm hóa những kẻ ác - những kẻ đã tạo ra không biết bao nhiêu đau thương cho dân tộc Việt Nam!
Rất ngạc nhiên trước sự suy luận rất hiện thực của Ni Cô, nhưng Bố vẫn thuyết phục:
- Ni Cô nên nhớ, ở ngoại quốc rất ít người theo đạo Phật; Ni Cô nên ra đi để có cơ hội giúp người ngoại quốc hiểu về Phật Giáo.
- Thưa Bố, con nghĩ, trên thế giới, bất cứ người nước nào cũng có nhiều thiện tâm hơn người Việt mình; thế thì người ngoại quốc không cần con phải đem đạo lý của Đức Phật ra giảng cho họ.
- Lý do nào Ni Cô lại nói như thế?
- Bố và anh Luân nghĩ xem, trên thế giới có quân đội nào xua quân tàn sát gần như trọn vẹn dân chúng của một thành phố lớn, như Huế, năm 1968? Có quân đội nào mỗi ngày pháo kích cả ngàn quả đại pháo hoặc hỏa tiễn 120 ly vào các thành phố đông dân cư, như Bình Long, An Lộc rồi pháo kích ngay vào trường học Cai Lậy và bệnh viện Long An? Có quân đội nào pháo kích chính xác và điên cuồng vào đoàn dân chạy loạn từ Quảng Trị vào Huế năm 1972 và từ Đà Nẵng sang Tiên Sa vào tháng cuối Ba năm 1975? Có quân đội nào đưa ra chiến trường thanh niên 15, 16 tuổi rồi buộc những thanh niên này phải thực hiện chiếc thuật biển người? Có quân đội nào, ngay sau khi cưỡng chiếm được mục tiêu, đã xua đuổi tất cả thương binh ra khỏi những quân y viện của “bên thua cuộc”? Câu giải đáp là: Chỉ có Quân Đội Cộng Sản Bắc Việt mới vô nhân tính khi thực hiện những hành động tàn ác đó. Những hành động dã man như thế không thể gọi là chiến đấu.
- Nếu Ni Cô hiểu được như thế thì Ni Cô càng nên ra đi, xa lánh kẻ ác. Nơi môi trường mới Ni Cô cũng vẫn có thể hoành dương đạo pháp.
- Thưa Bố, nếu cần phải dùng tín ngưỡng để cảm hóa con người thì chúng ta nên dùng tín ngưỡng để cảm hóa kẻ ác trước; và kẻ ác cần phải cảm hóa chính là những người Cộng Sản Việt Nam; vì họ đã bị đầu độc, bị cổ xúy, rồi dùng vũ khí của Nga, Tàu và tất cả mọi thủ đoạn để giết người miền Nam với chủ đích cướp đi phần đất mà chính những kẻ ác đó đã đồng ý phân chia từ năm 1954!
Luân có vẻ sốt ruột:
- Chúng ta không có thì giờ để tranh luận. Ni Cô nên nghe lời Cô Chú kẻo Cô Chú buồn.
- Thưa Bố Mẹ, con xin lỗi Bố Mẹ. Bố Mẹ cho con ở lại để con được thực hiện hạnh nguyện của con.
Đến lúc này, không thể kềm giữ tình cảm được nữa, Mẹ khóc ròng:
- Con ơi! Bố Mẹ chỉ có con là con gái, không hiểu vì lý do gì con đi tu, Mẹ đã đau buồn nhiều lắm rồi! Bây giờ con lại đành đoạn ở lại thì Mẹ sống sao nỗi, con ơi!
…Kể đến đây, Luân cảm thấy đau lòng quá, vội nhìn xuống để Thạch không thấy đôi mắt ửng đỏ của Luân. Cả hai im lặng rất lâu. Nhìn vùng biển lao xao phía xa của trại tỵ nạn Orote Point, Guam, tâm trí của Thạch quay cuồng. Cảm giác hụt hẩng và trạng thái chối bỏ quyện vào nhau khiến Thạch cảm thấy nhức đầu và gần như ngộp thở! Cảm giác này cũng tương tự như buổi sáng năm nào, tại quân y viện Pleiku, Thach tỉnh lại, nhận ra chân trái của chàng không còn nữa!
Luân hỏi:
- Thạch! Lần cuối cùng mày thấy hoặc gặp Thủy Ngọc là lúc nào?
Thạch kể lại diễn tiến buổi văn nghệ liên trường. Luân thở dài:
- Thế thì tao hiểu rồi. Tội nghiệp em tao! Nó giữ kín niềm đau, gia đình không ai biết. Tại sao mày bị thương mà mày cũng giấu tao?
- Vì mày biết thì Thủy Ngọc biết.
- Nếu thế thì mày tham dự văn nghệ liên trường để làm gì?
- Tình cờ ghé thăm trường tao mới biết có buổi văn nghệ đó. Tao suy nghĩ và muốn đích thân tao giải bày nỗi niềm của tao với Thủy Ngọc chứ tao không muốn người khác mách lại.
Bất ngờ nghe Luân vô tình nói tên ngôi chùa mà Thủy Ngọc đang tu, tâm trạng của Thạch rối bời và trí óc quay cuồng! Sau khi bằng lòng với quyết định của mình, Thạch bảo:
- Thôi, tao đi!
- Đang sắp hàng lấy phần ăn, sắp tới phiên rồi, sao mày lại bỏ đi?
Thạch vẫy tay, khập khểnh bước đi…
***
Nhờ số tiền những người di tản biếu trước khi Thạch trở về trên thương thuyền Việt Nam Thương Tín - khi Thạch bị giam tại Nha Trang, ban quản giáo tịch thu hơn một nửa - Thạch đi xe đò về Saigon, đến ngay ngôi chùa mà Luân đã vô tình nói tên.
Sư Cô trù trì cho Thạch biết, lý do Ni Cô Diệu Thu xin hoàn tục là vì Bố Mẹ của Ni Cô bị “cách mạng” cho đi kinh tế mới. Ni Cô biết Bố Mẹ không quen lao động cực nhọc, Ni Cô muốn nhận lãnh trách nhiệm của người con bất hiếu! Bao giờ Bố Mẹ quy tiên, Ni Cô sẽ trở lại con đường tầm đạo!
Đến nhà Thủy Ngọc, chỉ thấy những kẻ quê mùa, đen đúa, còi cọc và hầu như ai cũng có đôi má gồ, răng vẩu, đầy cáu bẩn, đôi mắt láo liêng như rình rập ai, như sợ sệt điều gì và phát ngôn the thé thứ tiếng Bắc rất lạ tai, Thạch than thầm: “Những kẻ này mà thắng mình được sao, Trời!”
Đến nhà Bố Mẹ của Luân, Thạch cũng chỉ thấy những người của “bên thắng cuộc”! Thạch về nhà Cha Mẹ. Một người đàn ông - cũng da xanh mét, răng hô, má gồ và đôi mắt láo liêng như sợ sệt, như theo dõi ai - bước ra, hỏi:
- Anh cần gì?
- Cách nay không lâu, tôi ngụ tại ngôi nhà này.
- Ô, thế anh “nà” con của ông Trưởng Ty…
Thạch đáp nhanh, không để ông này nói tiếp:
- Vâng. Tôi là con cả.
- Thế anh “nà” đại úy Biệt Động Quân, đúng không?
- Vâng.
- Tôi được “nhà nước” cấp cho ngôi nhà này, ngoài ra chúng tôi không biết gì cả.
Thạch thầm nghĩ “Chiến thắng để được như thế này hèn chi ‘cha con nó’ mới thề ‘sinh Bắc tử Nam’!” rồi hỏi:
- Thế ông biết Ba Má tôi dời đi đâu không?
- Gia đình tôi mới dọn vào nhà này khoảng vài tháng thôi nên tôi chả biết.
Thạch cảm ơn ông rồi bùi ngùi quay đi. Lang thang, đau khổ và lạc lõng ngay trên Quê Hương mà chàng đã để lại một phần thân thể, Thạch bỗng nghe tiếng hát nghẹn ngào của một thương binh “Ngụy” đang ngồi xin tiền bên gốc cây: “...Chạnh lòng tìm người em gái cũ, em tôi đã đi phương nào?... Giờ này tìm đâu hình bóng cũ, em ơi! Em đi về đâu?... Để rồi một năm nơi biên cương dấn bước thân nơi sa trường. Ngày thì tìm vui bên tiếng súng khi đêm anh vui với đànDù mộng tàn phai trong thương đau…”(3)
Tiếng ca ai oán của anh thương binh như cơn nước lũ cuốn đi tất cả sự kiên nghị, bản tính can cường và ý chí phấn đấu của Thạch! Thạch hơi cúi đầu, bậm môi thật chặt rồi kín đáo đưa tay quẹt nước mắt!...
Điệp Mỹ Linh
http://www.diepmylinh.com/
(1) và (2) Dư Âm của Nguyễn Văn Tý
(3) Chiều Hành Quân của Lam Phương
Các Số Báo Trước:


Người lính VNCH Nguyễn Văn Răng Huỳnh Anh Tú
Người thương phế binh VNCH và những câu chuyện tình Huỳnh Anh Tú
Những Phi Vụ Tản Thương Chưa Hoàn Tất “The Impossible Rescue Mission”Hồng Điểu Jo. Vĩnh SA
Căn cứ 40 chiến thuật Sư Đoàn 4 Không QuânHồng Điểu Jo. Vĩnh SA
Sau cuộc biển dâuPhạm Tín An Ninh
“Người ở lại Charlie”Mũ Đỏ Đoàn Phương Hải
Viên đạn đã lên nòngKiều Mỹ Duyên
Tháng Tư nhớ lại những ngày QLVNCH tử chiến tại Xuân LộcHồ Đinh
Nhân Ngày 19-6: Viết về người lính VNCH bất hạnhMường Giang
Tinh thần ngày quân lực VNCH 19-6 Đỗ Hồng
Một số nghi lễ thời VNCHLương an Cảnh.
Một thời yêu biểnTam Giang Hoàng Đình Báu
Chiếc ba lô để lạiNguyễn Văn Sâm
Khu rừng lá buôngPhạm Gia Đại
Trung Tá Nguyễn Văn Long Lê Xuân Nhuận
Vụ án Trần Quang Trân ở trại tù Tiên Lãnh Bác Sĩ Phùng Văn Hạnh
Tháng Sáu và TôiNgười Lính Già (đxt)
Ngành Hoả Lực KQVNVNAF Xám Một
Buổi điểm danh cuối cùngHuy Phương
Văn Quang và Phạm Hậu, hai ‘linh hồn’ của Đài Quân ĐộiQuốc Dũng & Đằng-Giao
Phóng viên chiến trường: Mỗi cây bút là một sư đoànQuốc Dũng & Đằng-Giao
Đại Úy Quách Vĩnh Trường, người không đầu hàng nghịch cảnhĐằng-Giao/Người Việt
Chết trong tùPhan Việt Thủy
Người Lính VNCH & vành khăn tang Tổ QuốcHoàng Nhật Thơ
Mặt trận Tân Sơn Nhất ngày 29/4/1975Thành-Giang Texas USA
Chuyến ra khơi bi hùngĐiệp Mỹ Linh
Phi vụ cuối cùngCaptain Dương Văn Hoành
Gặp ngày hắc đạoDiều Hâu Nguyên Quân 225
Tạp ghi văn nghệ: Biến cố tháng Tư 1975 trong văn học Việt Nam hải ngoạiNguyễn Mạnh Trinh
Tình Nghĩa Anh emTôn Thất Đàn
Những chuyến bay đêmCaptain Dương Văn Hoành
Buồn đến kiếp nào nguôiKim Thanh
Trình Tổng Thống… tôi quyết định theo tình hình Mũ Xanh Phạm Vũ Bằng
Màu khăn quàng cổTrần Hoài Thư
Lê Thị Ý: Tác giả "Ngày mai đi nhận xác chồng"Đinh Quang Anh Thái
Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu Trung Tá Lữ Triệu Khanh
Cần tài liệu về quân nhân Hải Quân V.N.C.H.Điệp Mỹ Linh
Một tư liệu lịch sử: 30/4/1975 Biên Hoà đã không thất thủHuỳnh Minh Tú
Nhớ Vũ Cao Hiến với bản Quân trường xưaĐỗ Xuân Tê
Viễn ThámLâm Chương
Kẻ sát nhân Khên-Tông
Một phiên gác đêmPhương Lan
Xuân và người línhNguyễn Mạnh Trinh
Người đàn bà muốn lên đỉnh núiHoàng Nga
Xuân và tình người trên rừng thiêng núi thẳm Vũ Đình Lưu
Người tù binh trở vềTôn Thất Đàn
Một đời cơ khí phi hành (mevos flight engineer) Không Quân VNCHThành Giang
Nhớ Phạm HuấnNguyễn Mạnh Trinh
Chuyện buồn người vợ tùTrần Thanh Minh
Điểm hẹn Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa - Bên nhau đi nốt cuộc đời 2016-2017 Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh
Mùa Giáng Sinh đầu tiên trong tùNguyễn Mạnh Tiến
A Special Christmas MemoryPhan Đức Minh
Nỗi buồn Thương Phế Binh VNCH Cánh Dù lộng gió
Câu chuyện đồng nghiệp y khoaPhương Vũ Võ Tam Anh
Chuyến xe buýt và khúc hát người lính mùNguyễn Mạnh Trinh
Trong nghĩa trang buồnHuy Phương
Bay trên lửa đạnKiều Mỹ Duyên
Về một đại đội cũTrần Hoài Thư
"Ride the thunder" Chân dung những anh hùng trong cuộc chiến Việt NamNguyễn Mạnh Trinh
Tháng Ba Gãy Súng – Một Cao Xuân Huy khácNgô Thế Vinh
Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Hồ Phú Bông
Thương Phế Binh bây giờ ra sao? Năm xích lô
Câu chuyện một thương phế binhBích Nga
Tiền sát viên Không Quân ALO-ASOC-DLOHồng Điểu Jovi miệt dưới
Khí phách của người lính Nghĩa Quânnguoiviettudo
Sư Đoàn 9 Bộ Binh - Sư Đoàn Mũi Tên Thép Nguyễn Phùng
Xâm nhập bất thành của những Anh Hùng Biệt Kích DùPhan Lạc Phúc
Viết cho một người línhĐặng Chí Hùng
Đời sống người tù cải tạoBác Sĩ Nguyễn Ý Đức
Tàn cơn binh lửaBắc Đẩu Võ Ý
Người Xưa ĐâuVõ Thị Vui
Tôi vào lính!Đặng Kim Hoa
Tình đồng đội Philato
Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa: Chuông gọi hồn ai?Sơn Tùng
Bắt đầu nếm mùi miền Bắc XHCNNguyễn Huy Hùng
Người bạn bên kia sôngNguyễn Phú Thanh Huyền
Cuộc đời cơ cực của người lính VNCH Lê Văn Minh Huỳnh Anh Tú
Kế hoạch Delta của Lực Lượng Đặc Biệt Việt-MỹVương Hồng Anh
Người nội trợ trong đơn vịBích Nga
Những lá thư một thời của người lính Trâu ĐiênNgọc Anh
Một chuyến đổ bộ vào Thanh HoáNguyễn Văn Kha
Áo liền quầnNguyễn Viết Tân.
Cái áo Jacket không quânVNAF Nguyễn Viết Tân
Lôi Hổ và chiến dịch đột kích sang Lào và Cam BốtVương Hồng Anh
Những người lính không có số quânTrung Tá Nguyễn Văn Vinh
Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Thắng Long Tân (1966-2016) - Phỏng vấn Ch/h Huỳnh Bá Phụng (Phần 1)Tác giả: Trung Kiên
Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Thắng Long Tân (1966-2016) - Phỏng vấn Ch/h Huỳnh Bá Phụng (Phần 2)Tác giả: Trung Kiên
Người bạn học và ông thầy cũPhạm Tín An Ninh
Sinh Nam tử BắcCá Kình Nguyễn Văn Tâm
Nhớ bạn, nhớ rừng, nhớ thời Lôi Hổ Hạ Sĩ Đoàn Văn Mạnh
Những chuyến đi định mệnh của Biệt HảiBiệt Hải Hồng Phúc
Tạp ghi văn nghệ: Đọc Saint Ex, nhớ một thời tuổi trẻNguyễn Mạnh Trinh
Biệt Hải trên vùng biển bão tốPhạm Phong Dinh
May mà có emTường Lam
Cái bóng của vị thầy tuPhạm Tín An Ninh
Mảnh đạn B40 & phép nhiệm mầuNguyễn Trãi
Đêm Không Gian Hội Ngộ 2016x…
An phi không quânHồng Điểu Jo. Vĩnh SA
Buổi điểm danh cuối cùng Tạp ghi Huy Phương
Lời hứa bên sôngĐiệp Mỹ Linh
Nghiã Quânnguoiviettudo
Hồi Ký của vợ người tù “cải tạo”Mai Thy
Giấc Mộng Kinh Hoàng Phan Đức Minh
Nhớ Ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6: Không Quên những người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phan Đức Minh
Quốc Hận 30/4: nhớ lại những cái chết anh hùng Lê Ngọc Danh
30 tháng Tư, 41 năm sau Giao Chỉ, San Jose
Trận Khánh Dương, cầm chân quân CSVN từ Ban Mê ThuộtBùi Anh Trinh
Vợ lính thời chinh chiến...Thôn Nữ Bàu Trai
Chén rượu đêm giao thừaTrần Ngọc Nguyên Vũ
Nguyên Đề Đốc Tư Lệnh Hải Quân V.N.C.H. Trần Văn ChơnĐiệp Mỹ Linh
Hai ngày gác ở Nghĩa Trang Quân ĐộiCao Bá Tuấn
Lễ phủ cờ, có nên hay không? Nếu có, thì phải nghiêm trang, đúng cách!Trực Ngôn
30 tháng Tư, 41 năm sau Giao Chỉ, San Jose
Trận Khánh Dương, cầm chân quân CSVN từ Ban Mê ThuộtBùi Anh Trinh
Chuyện của một ngôi trườngHà Việt Hùng
Công tác dở dangTrần Thị Bích Nga
Nhớ Tháng Ba Phạm Gia Thụy
Tháng Tư Đen tưởng nhớ Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Trung đoàn trưởng TĐ 42/SĐ22BBThăng Long
Tháng Ba Chôn SúngMũ Xanh Lê Khắc Phước
Truyện ký: Đệ nhất phu nhânThái Quốc Mưu
Tưởng Niệm Tướng Trần Văn HaiNgười Lính Già
Có nhau suốt đờiĐặng Kim Hoa
Cái chết của cha tôi Trung Tá Nguyễn Văn Long Giao Chỉ, San Jose
Giờ phút hấp hối cuả thành phố Đà Nẵng: Cuối tháng 3-1975Phan Đức Minh
Tiếm mạo Quân phục của Quân Lực VNCHx…
Trận Ban Mê ThuộtBùi Anh Trinh
Sư Đoàn 23 Bộ Binh và cuộc quyết chiến Ban Mê Thuột tháng 3-1975 Phạm Phong Dinh
Tôi đi tùNguyễn Nhơn
Tết trong trại tùVăn Quang
Xuân đoàn tụNguyễn Nhơn
Đầu năm nói chuyện về việc định cư Thương Phế Binh VNCH Văn Quang Sàigòn
Tết và những mảnh đời TPB/VNCH bất hạnh Cánh Dù lộng gió
Chuyện người vợ tù cải tạoDương Thị Năng
Sự ra đi của hai vị Tướng Tư Lệnh Phạm Tín An Ninh
Chiếm lại con đường, Cửa Sập, chiếm kại Kỳ ĐàiTrung Tá Nguyễn Văn Phán
Chiếm lại con đường, Cửa Sập, chiếm kại Kỳ ĐàiTrung Tá Nguyễn Văn Phán
Chuyến hải trình định mệnhLê Bá Thông
Dzuy Lynh, người lính chưa bao giờ giải ngũCát Linh
Thương phế binh VNCH khi cuộc chiến tànThanh Trúc
Trách chi người đem thân giúp nước...Giao Chi San Jose.
Nỗi buồn cuối năm, nỗi buồn cuối đời Tạp ghi Huy Phương
Vị tướng già trong nhà dưỡng lãoHuy Phương
Mùa Noel năm ấyJo.Vĩnh
Đêm hoa đăng bi thảmMĐ Nguyễn Văn Lập
Thương Binh VNCHx…
Tư Lệnh SĐ22BB Lê Đức Đạt tự sát tại chiến hàoVương Hồng Anh
Đại Bàng tháng Tư gãy cánhNguyễn Văn Lập
Đại Đội 3-Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù (LLĐB)Trương Văn Út (Mũ Đỏ Út Bạch Lan)
Tái chiếm đồi gióNguyễn Phúc Sông Hương
Củ khoai Yên BáyNguyễn Đình Phùng - Phạm Hữu Phước
Tấm ảnh hai người línhPhạm Tín An Ninh
Tạp ghi văn nghệ: Phạm Huấn, tháng mười tưởng nhớNguyễn Mạnh Trinh
Đại bàng gẫy cánhPhương Toàn
Nguyễn-Hữu-Cầu, anh là ai?...TLC. Bùi-Trọng-Nghĩa K18/TĐ
Người thương binh Cali
Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến - Đêm Hạ Lào! Đêm sao dài quá!MX Trần-Vệ
Bông hồng kính tặng các chị… “vợ lính”CaptovanK19
Bên bờ vực thẳmHồ Hoàng Hạ
Hành quân biệt kíchVũ Đình Hiếu
Chuyến bay cuối cùngTrần Ngọc Toàn
Những mảnh đời H.O. trên đất MỹNhất Hướng Nguyễn Kim Anh
Nơi người lính đi qua Phan Nhật Nam
Cộng sản nằm vùngPhan Nhật Nam
2015, cố vấn Mỹ tái ngộ Trâu ĐiênPhilato
Biệt Đội Thiên Nga, Nữ Chiến Sĩ Tình Báo Tuyết Mai
Biệt Đội Thiên Nga Ngọc Lan
Câu chuyện về một nữ quân nhân, và những lời cám ơn chưa kịp nóiPhạm Tín An Ninh
Sáng 30/4/1975 những đơn vị nào tiến về giải cứu thủ đô Saigon bỏ ngỏ?William Hoang
Hồi ức Sàigòn thời lính tráng Nguyễn Ngọc Chính
Cuộc hội ngộ của 2 người Thương Binh Huỳnh Anh Tú
Anh em tôi Nguoiviettudo
Tháng Tám và những người yêu nướcHành Tư
Phó Đề Đốc Hoàng Cơ MinhPhan Lạc Tiếp
Người bạn của ba tôiNguyễn Thanh Huyền
Phó Đề Đốc Hoàng Cơ MinhHành Tư
Ngàn nén hương tưởng niệm vị tướng lãnh duy nhất của QLVNCH hy sinh sau ngày 30 tháng 4 năm 1975x…
Những chiến sĩ nhảy toán - Nha Kỹ Thuật Lê văn Hậu
Giới truyền thông và tôi Mũ Đỏ Trương văn Út
Tiểu Đoàn 11 BĐQ tại căn cứ CharlieTư Kiên
Bạn Vànghoànglonghải
Đôi mắt thời chiếnThái Bảo
Anh hùng kẻ sĩ Nguyễn Ngọc Trụ: "Tôi không thích chế độ Cộng Sản" Tù Cựu (XM520)
Tù cải tạo trốn trại Nguyễn Hữu Chí
Hồi ức của một sĩ quan tùy viênBảo Định Giang
Tạp ghi văn nghệ: Chuyến xe buýt và khúc hát người lính mùNguyễn Mạnh Trinh
Nghĩ về một đội quân đã gác súngViệt Tâm
Câu chuyện về gia đình cố Đại tá Hồ Ngọc CẩnGiao Chỉ
Chết trận Đồng XoàiGiao Chỉ - San Jose
Thương phế binh VNCH - những mảnh đời bỏ lạiHà Vân
Phó Đề Đốc Hoàng Cơ MinhBùi Tiết Quý
Đời sống người tù "cải tạo" Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức
Nhớ Vũ Cao HiếnT.Vấn
Ngày buồn nhất đời tôiHuy Vũ
Những trận đánh cuối cùng và chân dung người lính VNCHSơn Tùng
Quãng đời tôi từ chiến tranh đến hoà bìnhLương Phạm
Nhớ nhàBác Sĩ Nguyễn Sơ Đông
Nữ phóng viên chiến trường Điệp Mỹ Linh 40 năm nhìn lạiPhạm Phú Nam
Đắp mộ cho anhKỳ Sơn
Tôi đi thăm chồng "cải tạo"Minh Hòa
Tháng Tư buồn năm ấy!Đỗ Dung
30 tháng 4Hồ Đình Nghiêm
Trận chiến hào hùng và cuối cùng của Thiếu Sinh Quân Vũng TàuNguyễn Lộc Yên
Thiếu tướng Nguyễn Khoa NamViệt Thái
Tướng Lê Văn Hưng, người hùng An LộcViệt Thái
Đi thăm Chồng Trần Văn Giang
Ban Mê Thuột thất thủ như thế nàoNguyễn Định
12 ngày đêm trận chiến Xuân LộcMặc Lâm
Chuẩn Tướng Quân Lực VNCH Lê Nguyên Vỹ, Vị Anh Hùng Tuẫn Tiết Ngày Quốc Hận 30-4-1975 x...
Đại Tá Hồ Ngọc CẩnNguyễn Văn Khậy
Nguyễn Ngọc Hạnh - Triển lãm lần cuối cùngGiao Chỉ SJ
Khi con người muốn làm con bòHoàng Lân
Anh hùng Hồ Ngọc CẩnViệt Thái
Trận đánh cuối cùng của một Đại úy Bộ binh VNCHHòa Ái
Những ngày cuối cùng của Huế và Đà NẵngLê Hùng
Từ chiến trường Khe Sanh đến chiến dịch Tết Mậu ThânPhan Đức Minh
Tấm Thẻ Bàix…
Tâm bút: Cố Hải-Quân Trung Tá Hồ Quang Minh, một sĩ quan can trường, đảm lược của các đơn vị tác chiến H.Q./ V.N.C.H.Điệp Mỹ Linh
Hành trình HOMặc Lâm
Câu chuyện cảm động của một Đại Tá phi công Hoa Kỳ từng bị tù VCWilliam S. Reeder
Cho bác ăn thịt trâuBồ Tùng Ma
Mùa Xuân ở Suối MáuNguyễn Thiếu Nhẫn
Valentine trong di sản chiến tranhGiao chỉ San Jose
Tạp ghi văn nghệ: Thơ cảm khái cuối nămNguyễn Mạnh Trinh
Hành trình làm xin hưởng quyền lợi theo qui chế Quân Đội Đồng Minh của Hội Cựu Chiến Binh ÚcLương An Cảnh
Viết những dòng này…Trần Trung Tá
Một ngày Thủ Đức-Một đời Thủ ĐứcTrúc Giang MN
40 năm cuộc sống người thương phế binh VNCHGia Minh
Xuân về trên đầu súng! Lê Tường
19/1 ngày tưởng niệm Hoàng Sa nhuộm máuLê Thương
Bút ký chiến trường: Người lính dần đi xa... Phan Nhật Nam
19/1 ngày tưởng niệm Hoàng Sa nhuộm máuLê Thương
Bút ký chiến trường: Người lính dần đi xa... Phan Nhật Nam
Hải chiến Hoàng Sa dưới ký ức của một người tham chiếnMặc Lâm
Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại kể về hải chiến Hoàng Sa 1974 x…
Sau 39 năm, nhìn lạiNgô Đình Châu
Thằng nhỏ cầm cái lon…Minh Tạo
Phong Lôi HổĐiệp Mỹ Linh
Trần Công Minh, xạ thủ trực thăng chết trẻ Huy Phương
Giọt máu rơi của người lính chết trẻPhùng Annie Kim
Vĩnh Biệt Nguyễn SơnMũ Đỏ Út Bạch Lan
Biên trấnKiều Mỹ Duyên
Những ngày gãy vụn
Thanksgiving: Tạ ơn Chiến Sĩ Cộng HoàChu Tất Tiến
"Giã từ Sàigòn" Cao-Đắc Tuấn
Chiều dừng quân bên biên giớiKiều Mỹ Duyên
Chiều mưa trên đồi simKiều Mỹ Duyên
Người tù, chiếc lon gô và nhà kỷ luậtĐỗ Văn Phúc
Chuyện tình thời mất nướcLê Dủ Chân
Vui lây với ngày Hội Ngộ Quân Y Hải Quân toàn thế giới năm 2014Trúc Giang, MN
Người lính bảo vệ tự do - Trung tá Lê Văn Ngôn trấn thủ Tống Lê Chân như thế nào?Đổng Duy Hùng
Khóa 10, CSQG những ngày cuối cùngNguyễn Minh Hùng (K10)
Hồi ký: Kỷ niệm hội ngộ Khóa 6/68 SV/TB Thủ Đức, 2014 và những hoài niệm riêngĐiệp-Mỹ-Linh
Vài kỷ niệm với Công Ty Đại DươngChu Tất Tiến
Gương bất khuất trong tù Đỗ Văn Phúc
Đằng sau cuộc chiếnPhạm Tín An Ninh
Ngu như lợnCao Xuân Huy
Vợ LínhNguyễn thị Thêm
Trả lại sự thật cho chiến sử VNCH một chiến công bị quên lãngĐỗ Văn Phúc
Như Hoa Cỏ RụngAn Phu Vang
Tại sao không giữ lời hứa với Mẹ tôiNguyen Bao Tuan
Lịch sử bức tượng “Thương Tiếc” Nguyễn Ngọc Chính
Người lính tiên phongGiang Văn Nhân
Người lính làm thơ mang bút hiệu Trạch GầmĐinh Lâm Thanh
Xin Tri ÂnHùng Biên
Người lính già không bao giờ chếtLê Nguyên Hằng & Nguyễn Thạch-Hãn
Tùy bút: Hai người em Sĩ Quan Thủ ĐứcĐiệp Mỹ Linh
Đồn Dak SeangTrường Sơn Lê-Xuân-Nhị
Ông giáo sư dạy SửVương Mộng Long
Đọc "Sau cơn binh lửa" của Song Vũ Nguyễn Kỳ Phong
Song Vũ, người vẫn chưa thể bước ra khỏi cuộc chiếnĐỗ Trường
Chuyện người lính trinh sátPhạm Tín An Ninh
Một kỷ niệm khó quên đêm 30/4/1975Tiêu Nhơn Lạc (MĐC67)
Phi vụ rọi ếchHồng Điểu Jo. Vĩnh SA
Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Ánh: Người chết ở giờ thứ 25Đông Phương
Tạp ghi văn nghệ: Nói chuyện với nhà văn Song VũNguyễn Mạnh Trinh
Song Vũ và bút ký “Sau Cơn Binh Lửa”theo VienDongDaily
Ghi tạc Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng HòaNguyễn Lộc Yên
Hào hoa là lính không quânHoàng Khởi Phong
Tôi không chết đâu (1975) Cao-Đắc Tuấn
Thắp nén hương lòngMi Sa
Tháng Tư Đen, đọc lại “Thép Đen” của Đặng Chí BìnhNhư Hoa
Hương Bồ KếtHạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Mật khu và Chiến Khux…
Vài mẩu chuyện về Tướng Cao Văn Viên Người Lính Kèn (SA)
Hành trình HOMặc Lâm
30 tháng 04 - Đập cổ kính ra tìm lấy bóng... Nguoiduatin
Trận Chiến Đấu Bi Hùng của Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu Tháng 4, 1975CTSQ Nguyễn Anh Dũng và CTSQ Lâm A Sáng
15 ngày tử thủ Phan RangPhạm-Ngọc-Sang
Đem quá khứ, gửi tương laiGiao Chỉ San Jose
Bia đá đợi chờ - 39 năm sauGiao Chỉ SJ
30-4: Ngày tháng sau cùng, anh ở đâu?Captovan
Tấm Thẻ Bài Trần Thiện Phi Hùng
Lữ Đoàn 147: Từ một cuộc di tản chiến thuật 1975Mũ Xanh Phạm Văn Tiền
Tưởng niệm vị tướng của mùa hè đỏ lửa: Trung Tướng Ngô Quang Trưởng (1929-2007) Nguyễn Kỳ Phong
Thương tiếc Tinh Long 7 PĐ 821 bị bắn rớt trên không phận TSN sáng sớm ngày 29/4/1975!Thái Ngùng
Buổi dạy Việt Văn cuối cùngVương mộng Long
Tìm thấy 21 hài cốt quân nhân VNCH tại Thuận An, HuếHuy Phương
Trận chiến sau cùng của Tiểu Đoàn 9 Thuỷ Quân Lục ChiếnTân An Đoàn Văn Tịnh
Nợ Đời một nửa, còn một nửa nợ ơn emPhạm Tín An Ninh
Nợ Đời một nửa, còn một nửa nợ ơn emPhạm Tín An Ninh
Tạp ghi văn nghệ: Nhân ngày giỗ đầu của nhà truyền thông Vũ Quang NinhNguyễn Mạnh Trinh
Không một lời than thởGiao Chỉ, San Jose.
Tháng Ba không đềN.C.M
Tết lính nhìn lạiPhương Toàn
Con gái của người ta Trần Thiện Phi Hùng
Ba của người TaCon Gái của Trần Thiện Phi Hùng
Một chuyện tình không tên, có thật của một cựu phi công thuộc KQ/QL/VNCHPhạm Tín An Ninh
Thời thế, thiện, ác, và... con người Vương Mộng Long- K20
Phóng viên chiến trường Nguyễn CầuGiao Chỉ, San Jose
Nhớ nhàBác sĩ Nguyễn Sơ Đông
Đón xuân nầy nhớ xuân xưaHHS.Delta81BCND
Lễ hạ kỳ ngoài khơi Subic Bay 12 giờ trưa 7 tháng 5-1975Giao Chỉ, San Jose
Chuyện kể trong tù nhân một dịp Tết: Kho vàng của thượng tướng CSVN Chu Văn TấnVõ Đại Tôn
Tưởng nhớ Tướng Bùi Thế LânVăn Quang, Sàigòn
Tâm sự 40 năm với 4 Chiến hữu Người nhái đã hy sinh vì Hoàng Sa Đặng Đình Hiền
Nỗi uất hận của vị tướng thất trậnTopa
Một câu chuyện buồn 74 Nhóm Hành Khất
Kẻ sống sót trong trận Hải chiến Hoàng Sa Nhóm Hành Khất
Bút ký: Một cái Tết khó quênPhan Đức Minh
Lá thư Giáng Sinh không gởiĐinh văn Tiến Hùng
A Special Christmas Memory Phan Đức Minh
Tạp ghi văn nghệ: Đọc Saint Ex, nhớ một thời tuổi trẻNguyễn Mạnh Trinh
Nghệ thuật bỏ đói Huy Phương
Tấm thẻ bàiThanh Vân
Anh Linh Tử Sĩ VNCH còn mãi mãiNguyễn Thị Trúc Mây
Nhớ về người Tư Lệnh cũ Đỗ Văn Phúc
Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù trong những ngày cuối cùng tại miền Nam VNMũ Đỏ Nguyễn Văn Đỉnh
Phi vụ tử thầnLý Tống
Ngọn lửa hình như chưa nguội trong trái tim của người lính năm xưa Huy Phương
Trò chuyện với “một người lính viết văn”: Phan Nhật NamHoàng Lan Chi
Tiểu sử ngành Quân Nhạc QLVNCHx…
Người vợ lính ở Thủ ĐứcGiao Chỉ
Một chuyến điĐỗ Phương Khanh
Những con cào cào xanhDương Thịnh
Vượt tuyến Mỹ Chánh Song Chùy 11