HOME
Bình Luận
Ca tụng ngày Mẹ ở Hoa KỳCung Hoàng NhiNăm nay, Ngày Của Mẹ ở Hoa Kỳ nhằm vào Chủ Nhật, ngày 14.5.2017, thuận tiện cho nhiều gia đình ăn mừng với các thân mẫu, để cả nhà có dịp tụ họp vui vẻ, đồng thời bày tỏ Tình Thương và Lòng Biết Ơn đối với Mẹ của mình. Đặc biệt, Tổng Thống Mỹ - President Trump, và đệ nhất phu nhân Melania Trump, đã tổ chức Ngày Của Mẹ tại Toà Toà Bạch Ốc (White House) ở Washington D.C., thủ đô nước Mỹ, cùng các chiến sĩ, vợ chồng của họ và gia đình thuộc quân đội Hoa Kỳ, vào Thứ Sáu, ngày 12.5. 2017, để cảm tạ và vinh danh họ.
Tuy nhiên, cần biết rằng, trong khi đa số các báo đài khuynh tả (leftist) và thành kiến một chiều (biased), không trung thực, cố ý không đăng tin tức nào có ý nghĩa tích cực (positive) về gia đình Tổng Thống Trump, thì ký giả Kristina Wong đã viết bài tường thuật buổi tổ chức vinh danh quân đội Mỹ trong Ngày Của Mẹ năm nay. Theo ký giả Wong, Tổng Thống Trump đã nói, "Với tất cả các gia đình quân đội có mặt hôm nay, tôi xin cám ơn sự phục vụ hằng ngày của quý vị đối với đất nước tuyệt vời của chúng ta, một đất nước đang trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi ngày qua..." Ông cũng phát biểu trước một nhóm rất vui vẻ và phấn khởi, gồm các nữ quân nhân và phu quân của họ, với đại ý: Quân đội chúng ta đã bị yếu kém trong quá khứ nhưng nay không còn nữa. Tôi đã đề nghị gia tăng ngân sách quốc phòng. (Mọi người vỗ tay vang dội). Tôi hoàn toàn ủng hộ quý vị trong quân đội. Và chính phủ hiện nay của chúng ta đứng sau lưng quý vị.
Ông cũng nói ông đã có một người mẹ đáng kính yêu và ông tin là từ một thế giới trên cao, bà đang nhìn xuống ông. (Tới đây, chúng ta có thể nhớ ngay đến một câu nói thích hợp của Bà Jill Bennett:
Never marry a man who hates his mother, because he'll end up hating you.)
Nhiều người mẹ hôm đó đã liên tục chụp hình và reo hò, ủng hộ ông Trump suốt buổi. Có lẽ vì lâu rồi bây giờ mới có một Tổng Thống Mỹ thật lòng ca ngợi các chiến sĩ và thân mẫu của họ, ở Toà Bạch Cung. Thật là không phải, khi quân đội Hoa Kỳ và gia đình họ đã bị bỏ quên khá lâu!Tiếp theo, phu nhân tổng thống, bà Melania Trump, đã lên tiếng: "Tôi được vinh dự với sự hiện diện của quý vị, nhất là khi chúng ta ăn mừng Tháng Năm, Tháng Vinh Danh Quân Đội Quốc Gia, và Ngày Của Mẹ, 14.5.2017." Xin trích nguyên văn Anh ngữ và và sự chuyển dịch của người viết, vài lời kế tiếp, rất cảm động, của đệ nhất phu nhân:
"As everyone in this room knows, Mother is a title that claims your heart and changes your life forever. As you all know, I, too, am a mother. However, I have no idea what kind of different challenges each of you must face as the parent of a soldier. And while you stand with many other parents, so strong and so proud, I am sure that you sometimes march on this journey alone. While your sons and daughters are away serving so selflessly, having a community share even some of that burden must make all the difference in the world."
"Như mọi người trong phòng này đều biết, Mẹ là một tên gọi chiếm lấy trái tim của chúng ta và thay đổi cuộc đời chúng ta mãi mãi. Như quý vị biết, tôi, cũng là một người mẹ. Tuy nhiên, tôi không thể biết những thử thách khác nhau mà quý vị phải đương đầu khi làm cha, mẹ của một người lính. Và trong khi quý vị đứng chung với nhiều cha mẹ khác, thật oai hùng và tự hào, tôi chắc rằng đôi khi quý vị phải bước đi một mình, cô đơn trên đường đời. Trong khi các con trai và con gái của quý vị đang quên mình, phục vụ đất nước, nếu có một cộng đồng biết chia xẻ bớt gánh nặng cho họ thì sẽ giúp thay đổi sự khác biệt tốt đẹp hơn trong thế giới này."
Để kết thúc, xin ghi lại vài câu nói nguyên văn Anh Ngữ, vừa hay đẹp vừa hữu ích cho chúng ta, nhất là giới trẻ, cùng suy nghĩ trong Ngày Của Mẹ, và ghi nhớ về sau:
1) Blessed is a mother that would give up part of her soul for her children's happiness. Shannon L. Alder
2) Mothers hold their children's hands for a short while, but their hearts forever. Unknown
3) We never know the love of the parent until we become parents ourselves. Henry Ward Beecher
4) By and large, mothers and housewives are the only workers who do not have regular time off.
They are the great vacationless class. Anne Morrow Lindbergh
5) No matter how old a mother is, she watches her middle-aged children for signs of improvement. Florida Scott-Maxwell
6) No gift to your mother can ever equal her gift to you - life. Unknown
7) A mother understands what a child does not say. Jewish Proverb
8) The most important thing a father can do for his children is to love their mother. Unknown
9) A man loves his sweetheart the most, his wife the best, but his mother the longest. Unknown
Happy Mother's Day!!!
Dược Sĩ Cung Hoàng Nhi (Nhóm Biển Xanh)
Nguồn Tham Khảo:
http://www.mothersdaycelebration.com/fifty-inspirational-quotes.html
http://www.breitbart.com/big-government/2017/05/12/trump-and-first-lady-celebrate-mothers-day-with-military-spouses-and-families/