HOME
Bình Luận
GS Trần Phương: Chủ Nghĩa Xã Hội đã thất bại, Chủ Nghĩa Cộng Sản là ảo tưởng!Hồ Tấn Vinh

Trong những giờ phút nguy kịch nhứt của Đất Nước vẫn có những người con cưng của Đất Nước xuất hiện để gánh vác.
Tại một Hội Nghị Đánh Giá,
Giáo Sư Trần Phương chủ tịch UB Khoa Học Xã Hội đã ung dung phát biểu:
1.- Chủ Nghĩa Xã Hội được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ.
2.- Chủ Nghĩa Xã Hội đã thất bại. Chủ Nghĩa Cộng Sản là ảo tưởng!
3.- Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác.
Đây không phải là những ý kiến mới mẻ. Hơn hai chục năm nay, kẻ trước người sau, đã có rất nhiều người cộng sản hay không cộng sản đã nghĩ như vậy và đã nói như vậy.
Cho nên cái đóng góp của GS Trần Phương không phải trong phần tư tưởng mà ở hai khía cạnh khác.
1.- Giáo Sư Trần Phương không phải là một người vô danh.
Với danh vị là Chủ Tịch Ủy Ban Khoa Học Xã Hội, nguyên Phó Thủ Tướng, ông là một trí thức quan trọng trong Đảng CSVN. Tiếng nói của ông có trọng lượng mà chắc không có người nào trong Đảng phản bác được.
Tiếng nói của ông gián tiếp cho biết rằng những người trong ban Tư Tưởng, trong ban Lý Luận của Đảng nghe qua rất có bề thế lý thuyết gia, triết gia nhưng thực chất đều là một bọn ba xạo.
Làm sao có cái Tư Tưởng nào đúng đắn dựa trên một Chủ Nghĩa Ảo Tưởng?
Làm sao có cái Lý Luận nào lương thiện khi mục đích là đi lừa bịp người dân?
2.- Thời điễm lời phát biểu chân thành của Giáo Sư Trần Phương cũng là một tính toán bi đát. Muốn cứu nước, sĩ phu phải dám liều mạng.
Lúc này, Quốc Hội sắp biểu quyết về một bộ Hiến Pháp mới.
Những người muốn có thay đổi tiến bộ càng lúc càng đông và những người phản động càng lúc càng lỳ.
Tình trạng đang dằn co trong lời mở đầu trong Hiến Pháp. Đề cao vai trò của Chủ Nghĩa Mác-Lênin phải viết làm sao? Định hướng XHCN là cái gì?
Hiến Pháp là một văn kiện cam kết giữa Nhà Cầm Quyền và người dân. Nó là mục tiêu mà người dân và Nhà Cầm Quyền đồng thuận thực hiện. Nó là trí tuệ của dân tộc, người dân phải hãnh diện vì nó.
Giáo Sư Trần Phương đã nói rằng:
‘Chủ Nghĩa Xã Hội được đưa ra chỉ để bịp thiện hạ’.
Bây giờ mà còn có người muốn đưa Chủ Nghĩa Quái Thai vô Hiến Pháp Việt Nam để bịp ai đây?
Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt .
90 triệu người dân cả nước cảm tạ. Giáo Sư Trần Phương đã xuất hiện đúng lúc để chận bọn giáo điều ba xạo lại, không cho chúng tiếp tục lấy sình bôi lên mặt Quốc Hội Việt Nam.
Hồ Tấn Vinh
Melbourne
-------------
Trần Phương
Chức vụ:
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Nhiệm kỳ tháng 4, năm 1982 - tháng 1, năm 1986
Bộ trưởng Bộ Nội Thương
Nhiệm kỳ tháng 1, 1981 - tháng 4, 1982
Tiền nhiệm Trần Văn Hiển
Kế nhiệm Lê Đức Thịnh
Thông tin chung:
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Sinh 1 tháng 7, 1927 (88 tuổi)
Mỹ Hào - Hưng Yên
Trần Phương sinh năm 1927,
Giáo sư Kinh tế; nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam Khóa VII (1981-1987),
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV (dự khuyết; 1976-1982), V (1982-1986),
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1982-1986),
Bộ trưởng Bộ Nội Thương (1981-1982) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tiểu sử:
Trần Phương tên thật là Vũ Văn Dung, sinh năm 1927 tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Trong thời kỳ chống Pháp ông có biệt danh là Trần Phương.
Năm 1941 ông vào học Trường Bưởi, Hà Nội.
Năm 1943, ông tham gia hoạt động cách mạng. Bị mật thám thực dân Pháp truy lùng, ông lánh về quê để hoạt động.
Tới năm 1945, ông là lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở quê hương ông trong thời kỳ cách mạng tháng 8.
Trong thời kỳ 9 năm chống Pháp (1945-1954), ông lãnh đạo cuộc chống Pháp ngay trong khu vực đồng bằng Pháp kiểm soát.
Năm 1946, ông là Bí thư huyện ủy,
Năm 1948 là Phó Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên khi mới 21 tuổi.
Năm 1947, ông là Giám đốc Sở Thông tin Liên khu 3 kiêm Chủ nhiệm Báo Cứu quốc Liên khu 3.
Sau chiến tranh chống Pháp.
Sau năm 1954, ông được cử sang Trung Quốc học ở Học viện Mác-Lê Nin, sau 2 năm ông là Chủ nhiệm Khoa Kinh tế.
Năm 1959, ông được cử về Ủy ban Khoa học Nhà nước, và cùng với một số người xây dựng Viện Kinh tế, và sau đó là Viện trưởng Viện Kinh tế, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế.
Năm 1968, ông được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội, sau đó làm Trợ lý cho Bí thư Lê Duẩn.
Năm 1977, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội thương, Phó Ban Cải tạo công thương nghiệp Trung ương chuyển vai trò từ nghiên cứu sang công việc điều hành quản lý kinh tế Việt Nam sau chiến tranh.
Năm 1979, ông được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, hàm Bộ trưởng.
Năm 1981, ông được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội thương.
Năm 1981-1987, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa VII (đại biểu tỉnh Tiền Giang).
Từ năm 1982-1986, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng) thời điểm đất nước sắp chuyển đổi từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường.
Năm 1986 ông nghỉ hưu, đến năm 1996 ông sáng lập nên Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, đóng vai trò trong hoạt động giáo dục đào tạo.