NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Thơ Cù Nèo
Nhắn bác "Nộc" ĐoànEm đang "phéc" hỏi một vài nơi,
"Vụ việc" thằng cu, tớ biết rồi.
Lúc mới "nhân viên"... thì vẫn thế,
Khi vừa "chủ tịch"... cũng vầy thôi.
Nên em chưa muốn y mang nhục,
Chắc bác vẫn trông tớ tỏ lời?
Hãy hượm, chờ y vài bữa nữa...
Em đang "phéc" hỏi một vài nơi.
Nam Man

..

Khen bác KhaVì nhìn ra được cảnh tranh ăn*,
Của mất thằng cu bác mới răn...
Cả bọn không nghe còn xấc xấc,

Vài tên chẳng hiểu lại căng căng.
Tưởng mình cũng thuộc "người tài bộ",
Cho nó là hàng "kẻ trí năng"?
Mới chẳng vâng lời ông dạy bảo,
Lại còn có vẻ... hách xì xằng?!
Nam Man
*Tranh giành Ủy Ban VĐVDCV

..

Tâm sự mí bác KhâmEm đâu chụp mũ nó bao giờ,
Chính nó từng tuyên bố vậy cơ*.
Thú nhận để che điều giấu giếm,
Cung khai mong tránh sự nghi ngờ.
Nhưng mà... "thú nhận" thì lơ lửng,
Lại nữa... "cung khai" chỉ lập lờ.
Bản chất "vi xi" ông phải biết,
Nửa vàng, nửa đỏ, nửa xanh lơ.

Nam Man
*Nó tuyên bố không làm chính trị

..

Vịnh Châu Tuyên Vương(Chỉ vì một bài hát vớ vẩn của bọn trẻ con ở đất Thái Nguyên thường nghêu ngao, khiến cho Châu Tuyên Vương lầm tin lo sợ đến nỗi đâm ra mù quáng... để rồi, cuối cùng ông mất nước thật...)
Chỉ vì bài hát mấy thằng nhỏ...
Bác đã thành ra đứa tội đồ.
Ngọc thố, người đời kêu ngọc thố,
Kim ô, miệng thế gọi kim ô.
Làm vua sao sợ đồ cơ bặc,(1)
Trị nước lại tin thứ yểm hồ?(2)
Đến nỗi ông thành tên sắt máu...
Mần em phải buột miệng: ô hô!
Nam Man
(1) Cơ bặc: là cái túi đan bằng cỏ cơ để đựng tên.
(2) Yểm hồ: là cây cung làm bằng gỗ cây dâu. Cung và tên là biểu hiện của chiến tranh thời bấy giờ.

..

Vịnh lời Nam Man phu nhân khuyên chồngBởi sợ rồi thua chị kém em,
Nên tui mới phải cứ lèm bèm.
Khuyên lên, khuyên xuống ông không chịu,
Nói tới, nói lui bố chẳng thèm.
Mấy bận xin ông đừng "kéo máy",
Bao lần nhắc bố chớ "chơi ghem".
Vợ con, bố thấy đang nheo nhóc,
Bố có bao giờ nghĩ lại xem?
Nam Man

..

Vịnh cảnh thua bài, tự thẹnThời vận mình đen quá chớ sao,
Coi như "nướng" sạch cái phong bao.
Lần lưng sót lại đâu... vài "cắc",
Trút túi lòi ra được... mầy "hào".
Cứ nghĩ là mình con bạc giỏi,
Đâu ngờ chính họ nước bài cao.
Tuần này chẳng có tiền đi chợ...
Vợ hỏi, mình ăn nói cách nào?
                 ***   

Vợ hỏi, mình ăn nói cách nào?
Mặt mình sao giống cái mo cau!
Ra xe nổ máy vừa rầu rĩ,
Đẩy cổng vô nhà mới đớn đau.
Dẫu biết vợ mình không cắng đắng,

Thà rằng má nó cứ càu nhàu.
Người ta như thế, mình như thế,
Xứng đáng làm chồng, cha họ sao?
Nam Man