NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Thơ Cù Nèo
Vịnh những kẻ cuồng(nói về những kẻ điên cuồng miệt dưới quyết tâm bảo vệ một cái kết quả đến từ sự gian trá trong việc TCNQ)
Bợ đít nâng bi kiểu các ông,
Cuối cùng ăn được giải gì không?
Sao chưa xoạc cẳng mà tung xích,
Lại chẳng vung tay để phá lồng.
Làm trong sáng Nội Quy người Việt
Bạch hoá ngay Hiến Chương cộng đồng
Xưa nay dân tộc tung xiềng xích.
Há gì lại sợ lũ cuồng ngông?
Nam Man

..

Tên này lợi hại thiệt(sau khi tâm sự với mấy ông bạn già miệt dưới)
Tên này lợi hại thiệt ghê nơi,
Lợi hại vô cùng chẳng phải chơi.
Chủ đích gần đây đà lộ hẳn,
Tư tâm lúc đó đã phơi rồi.
Tưởng y chống Cộng, là tàn mạng,
Tin hắn vì dân, ắt bỏ đời.
Các bác thấy như em đã thấy,
Tên này lợi hại thiệt ghê nơi.
                ***
Nói cứng như y: chuyện dĩ nhiên,
Nếu không nói cứng sẽ nguy liền.
Ông nghi thế quả không gì bậy,
Bác nhận ra hơi có đáng phiền.
Bởi đã biết ai người nắm cán,
Vì đang tin có đứa chi tiền.
Chết hay không chết khoan bàn vội,
Nói cứng như y: chuyện dĩ nhiên*.
Nam Man
*Hắn tuyên bố cứng rắn rằng chính phủ đòi hỏi.

..

Trọng tâm của "nghị quyết 36"Những điều trong "Nghị quyết" này, này,
Nó giống y chang tập ấy đây.(*)
"Khoản 1, khoản 2" khuyên: dạng háng.
"Chương 3, chương 4" dạy: cầm cày.
Ban đầu phải nhớ "chêm" vừa sức,
Phút chót đừng quên "nện" thẳng tay.
Cứ thế mà... mần theo những kiểu,
Những điều trong "nghị Quyết" này, này.
Nam Man
(*) Đứa Nam Man đã ngồi so sánh "văn bản" trong tập "Bảy đêm khoái lạc" với "nghị quyết 36 kiểu" của Việt Cộng thấy sao mà nó cứ... giống như "khuôn đúc" vậy…

..

Gởi bọn làm ăn với Vịt CộngPhải nói ba thằng thính mũi ghê,      

Thính mũi đâu thua chó Bec-giê.
Chẳng phải như em còn lấn cấn,
Không hề giống tớ cứ lề mề.
Cho nên bọn họ... luôn "hồ hởi",
Bởi vậy xừ ta rất hả hê.

Bảo Vẹm giờ như con cọp giấy...
Rồi thì cứ xách "kẹt" đi về.
               ***
Trí hóa Nam Man quả tối hù,
Nên đâu dám sánh mấy thằng cu.
Vừa nhìn biết được ai đầu xỏ,
Lại "ngửi" ra ngay đứa chóp bu.
Mấy tụi công an như... lợn nái.
Nguyên bầy cán bộ giống... bò u,
Nên theo để ngoắt đuôi ve vẩy...
Chẳng biết là mình đang liếm khu.
                ***
Hừ! Ông chẳng mắc tội tình chi,
Vịt Cộng mà ông có lạ gì?
Muốn nhốt ai là ra lệnh nhốt,
Cần đì họ cứ thẳng tay đì.
Ba đồ pháp luật? Đồ quăng bỏ,
Mấy thứ nhân quyền! Thứ vứt đi.
Sức mấy mà tin còn hiến pháp,
Ông về sẽ biết liền tù tì.
Nam Man


..