NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Thơ Thẩn Mà Chơi"Thơ thẩn mà chơi" mục đích là,
"Chơi" cho tiệt cái bọn tà ma.
"Chơi" thằng xảo giả đò chơn chất,
"Chơi" đứa gian làm bộ thật thà.
"Chơi" lũ lừa dân - không vị nể (!)
"Chơi" phường hại nước - chẳng dung tha!
"Chơi tình nghĩa" với người trung chánh,
- Hứng viết chơi mời quý đại gia!


Cô Gia
Kính mời quý thi hữu tham gia mục "Thơ Thẩn Mà Chơi". Xin gởi bài về Nam Úc Tuần Báo theo điạ chỉ email trên báo, và ghi chú: "Cô Gia - Thơ Thẩn Mà Chơi".


Lưu Hiểu Ba bị bức tử1. 劉 曉 波 被 逼 死

1955年12月28日-2017年7月13日)
愛 國 必 跟 黨 主 張,
Ái quốc tất cân đảng chủ trương,
曉 波 反 調 一 言 堂.
Hiểu Ba phản điệu nhứt ngôn đường.
人 權 建 議 胡 無 感,
Nhân quyền kiến nghị Hồ vô cảm,  

平 等 勸 行 習 不 良.
Bình đẳng khuyến hành Tập bất lương.
捉 佢 出 庭 官 定 罪,
Tróc cứ xuất đình quan định tội,
在 囚 投 毒 藥 災 殃.
Tại tù đầu độc dược tai ương.
肝 癌 不 治 終 於 死,
Can nham bất trị chung ư tử,
萬 世 流 芳 代 代 香.
vạn thế lưu phương đại đại hương.

長 河 Trường Hà
..
Dịch Thơ: Lưu Hiểu Ba bị bức tử
Sinh 28/12/1955, bị bức tử 13/07/2017

Đối với Cộng Sản, yêu nước cần phải yêu đúng theo chủ trương của đảng,
Lưu Hiểu Ba làm ngược cái cách nói theo một chiều của đảng.
Kiến nghị về nhân quyền, thì Hồ Cẩm Đào là tên vô cảm,

Lời khuyên về quyền bình đẳng cho người dân, Tập Cận Bình vẫn là tên bất lương.
Cộng Sản nói rằng Lưu Hiểu Ba chống phá nhà nước, chúng bắt ông giải tòa để luận tội,
Trong tù, họ dùng thủ đoạn đầu độc để cho ông mắc phải cái tai ách Viêm gan.
Bọn chúng cố tình để cho chứng ung thư gan loại B của ông cứ tự do phát triển và cuối cùng là ông phải bị chết thảm.
Anh hùng tử, khí hùng bất tử, Lưu Hiểu Ba đã để lại danh thơm đời đời.
..
Dịch Thơ: Lưu Hiểu Ba bị bức tử
Yêu nước phải theo đúng chủ trương,
Ông Lưu chống tiếng nói đồng đường.
Nhân quyền kiến nghị, Hồ vô cảm,  

Bình đẳng xin làm, Tập bất lương.
Vu cáo giải tòa tiên bắt tội,
Cầm tù đầu độc hậu tai ương.
Ung thư khó trị Ba lìa thế,
Lưu lại danh thơm vạn tiếc thương.
Trường Hà

..

Ngày tàn của đảngCơ đồ Nhà Sản đến ngày tàn,
Trọng Lú đi đêm với Hán gian.
Đả hổ diệt ruồi mong giữ ghế,
Rung cây nhát khỉ mộng làm bàn.
Thanh trừng nội bộ chia phe nhóm,
Móc nối ngoại bang… rã đảng đoàn.
Hy vọng niềm tin vào Tuổi Trẻ
Cứu nguy Dân Tộc, giữ Giang San.
Hồ Công Tâm, 8/2017
..
..

Vùng lên nắm lấy thời cơNô Cộng buôn dân sắp lụi tàn;
Vùng lên lật đổ bọn tà gian gian.

Bút lông vứt xuống - không thương tiếc;
Gươm súng vung lên - miễn luận bàn.

Vểnh mặt triệu người hòa một khối;

Đâu lưng muôn kẻ kết chung đoàn.

Thời cơ đã đến cùng nhau tiến;

Biển cũng lấp bằng - núi cũng san.

Thảo Chương Trần Quốc Việt, 8-2017

..
..

Bạo tànMau gọi nhau về đốt Đảng tàn

Sao vàng rớt rụng khắp không gian

Cờ hồng xé gấp, đừng han hỏi

Khói lửa khơi mau, chớ luận bàn

Làng xóm hét la mừng giải thể

Phố phường gào thét tới chung đoàn

Bốn phương chiến hữu cùng khai hội

Mã thượng anh hùng đã hạ san.

Cao Mỵ Nhân, 8-2017
*(Ngẫm câu Bộc Phát Bạo Tàn)
..
..
..Xướng: Mắng đồng tiềnLòng mi nham hiểm biết chừng nào
Làm hại người đời quá lớn lao!
Đã xúi để lòng tham nổi dậy
Còn khêu cho lửa dục dâng trào
Thế nên lắm kẻ tìm mưu độc
Vì vậy nhiều người nghĩ kế sâu
Để mị, để lừa, và để gạt
Lòng mi nham hiểm biết chừng nào
Cô Gia

..

Họa: Mắng đồng tiềnBạc vàng quyến rủ đến dường nào!
Mà khiến nhân tình phải phóng lao?
Giết vợ, hại chồng, tuồng thế cuộc,
Lừa thầy, phản bạn, truyện phong trào.
Nhiều nhà đạo đức tìm mưu độc,
Lắm kẻ tu hành nghĩ kế sâu.
Danh vọng, uy quyền, đen đổi trắng,
Hỏi mi hiểm ác đến dường nào?

Đông Thiên Triết

..

Hoạ: Mắng đồng tiền(nghịch ngôn độc vận nương ý hoạ bà của thi sĩ Đông Thiên Triết)

Hiểm ác dường nào muốn hỏi mi

Thay đen đổi trắng lực quyền gì?

Mưu sâu len lỏi lòng tu sĩ…

Kế độc rập rình dạ nữ nhi…?

Phản bạn lừa thầy phong cách… mỵ!

Trù chồng hại vợ kỷ cương… khi!

Nhân tình nhắc đến ơi rầu rĩ

Quyến rũ người vào... tham, giận, si…

VuSơn


..

Biếm thi: Nếu đồng tiền mắng lại(gởi các bác đã Mắng Đồng Tiền)
      Bác ơi, bác mắng ta à?
Mắng ta phản bạn, mắng ta lừa thầy
      Mắng ta đen trắng đổi thay
Mắng ta đủ thứ thế này... to gan!
      Không ta, bác sẽ cơ hàn
Vợ con đói khổ, họ hàng khinh khi
      Vừa thôi, bác nghĩ lại đi!
Không tiền, người sống được thì bao lâu?
      Có ta, nước mạnh dân giàu
Có ta tình nghĩa trăm câu vuông tròn
      Có ta rạng rỡ nước non
Vì ta tô điểm vàng son cho đời
      Ta ơn ích thế với người
Cớ sao các bác gán lời xấu xa?
      Mắng ta không ngượng bác à?
Sao không tìm hiểu xem là vì đâu

      Vì người đạo hạnh không giàu
Để cho lòng dục cầm đầu mà ra
      Xấu xa chính tại người ta
Tham lam vị kỷ quá đà đấy thôi
      Tiền không có ý hại người
Chính người hại để cuộc đời đảo điên
      Chính người tạo cảnh ưu phiền
Rồi đi gán tội cho tiền, tệ không?
      Chính người, tội ác chất chồng
Dối gian, nham hiểm, cõi lòng trắng đen
      Người làm cho chính người hèn
Gây bao đau khổ chứ tiền vô can!
      Chứng minh: Cộng sản Việt Nam
Độc tài, khát máu, hại toàn dân ta
      Nếu như hải ngoại mọi nhà
Đô la không gởi, chết cha đảng rồi
      Tiền là tờ giấy mà thôi
Cho tiền quyền lực rồi ngồi kêu ca
      Đồng tiền vô tội, bác à
Bảo ta hiểm ác, thật là vu oan!
      Mắng Tiền? Thôi chớ. Xin can
Nếu Tiền mắng lại thì tan nát đời!
      Nào thôi, huề nhé, cùng cười
Mà nhìn thế sự nổi trôi vì... Tiền!
Tha Hương