NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Thơ Thẩn Mà Chơi"Thơ thẩn mà chơi" mục đích là,
"Chơi" cho tiệt cái bọn tà ma.
"Chơi" thằng xảo giả đò chơn chất,
"Chơi" đứa gian làm bộ thật thà.
"Chơi" lũ lừa dân - không vị nể (!)
"Chơi" phường hại nước - chẳng dung tha!
"Chơi tình nghĩa" với người trung chánh,
- Hứng viết chơi mời quý đại gia!


Cô Gia
Kính mời quý thi hữu tham gia mục "Thơ Thẩn Mà Chơi". Xin gởi bài về Nam Úc Tuần Báo theo điạ chỉ email trên báo, và ghi chú: "Cô Gia - Thơ Thẩn Mà Chơi".Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: demuckhac/tho_3.xml:9: parser error : Entity 'LT' not defined in /home/namuctua/public_html/tho_ThanMaChoi.php on line 231

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: BR>Đau lòng cạn nỗi ánh quang vinh! <BR>< in /home/namuctua/public_html/tho_ThanMaChoi.php on line 231

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: ^ in /home/namuctua/public_html/tho_ThanMaChoi.php on line 231

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: demuckhac/tho_3.xml:9: parser error : Entity 'LT' not defined in /home/namuctua/public_html/tho_ThanMaChoi.php on line 231

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: ng cạn nỗi ánh quang vinh! <BR><B>MT <BR>< in /home/namuctua/public_html/tho_ThanMaChoi.php on line 231

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: ^ in /home/namuctua/public_html/tho_ThanMaChoi.php on line 231

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/namuctua/public_html/tho_ThanMaChoi.php on line 235